گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل

گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل

گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل , گزارش کاراموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل , کاراموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل , کارورزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل , دانلود گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل , نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل , نحوه پرداخت , انواع وام , پرسنل

رفتن به سایت اصلی

گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل در 64 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان                                                                                                                            صفحهچکیده. 1فصل  اولتاریخچه فعالیت سازمان اتکاء : 6معاونت مالی: 6مدیریت حسابداری مرکز. 6فعالیت اصلی مدیریت حسابداری مرکز. 6مبنای تهیه صورتهای مالی.. 8موجودی جنسی: 8دارای ثابت مشهود. 8محصولات تولیدی.. 8چارت سازمانی: 10فصل  دومدایره وام: 13وظایف دایره وام. 13سیکل پرداخت وام در سازمان اتکا 13شرایط عمومی برای کلیه وامها 14مراحل ثبت حسابداری وامها (عمومی) 15فصل  سومنحوه پرداخت وام خرید و احداث مسکن. 17مقررات کلی وام. 17شرایط وام گیرندگان. 19عنوان                                                                                                                            صفحهمدت باز پرداخت وام. 19روش اجرا 21سند حسابداری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………نحوه پرداخت وام خودرو. 26اهداف وام خودرو. 26منظور از وام خودرو. 28مقررات کلی وام خودرو. 30ارزیابی و نظارت.. 32شرایط وام گیرنده. 32سند حسابداری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………نحوه پرداخت وام تلفن همراه (وام ویژه) 35علت پرداخت وام تلفن همراه. 35مقررات کلی وام تلفن همراه. 35شرایط وام گیرندگان. 37سند حسابداری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………نحوه پرداخت وام رفاه. 40چگونگی پرداخت.. 40مقررات کلی وام رفاه. 41شرایط وام گیرنده. 42سند حسابداری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………مقررات کلی وام ودیعه مسکن ازدواج. 44شرایط وام گیرندگان. 46سند حسابداری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………نحوه پرداخت وام مسکن ازدواج. 48مقررات کلی وام. 48شرایط وام گیرنده. 49سند حسابداری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………مدارک لازم. 49نحوه پرداخت وام لیزیپنگ خودرو. 50شرایط اختصاصی وام لیزینگ.. 50سند حسابداری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………منابع و مآخذ. 60پیوستها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. چکیدهامروزه در اکثر سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی برای رفاه حال کارمندان و حل مشکل نقدینگی آنها، ایجاد انگیزه کاری و حفظ نیروی کارآمد و جذب نیروهای متخصص تسهیلاتی مانند وام برای آنها در نظر می گیرند که هر شخص با توجه به نیاز خود نسبت به اخذ آن که انواع مختلفی در هر سازمان و شرکت دولتی و غیر دولتی دارد اقدام می نماید که شامل وام خرید و احداث مسکن، وام خودرو، وام تلفن همراه، وام ازدواج و ودیعه مسکن، وام رفاه، وام لیزینگ خودرو و وام ازدواج می باشد که هر یک از این نوع وام ها شرایط خاص و مدارک و مستندات مربوط و میزان حداقل و حداکثر مبلغ و مدت زمان پرداخت و سایر شرایط را دارا می باشد. البته شایان ذکر است که نحوه استرداد هر یک از انواع وامها به کارمندان، به میزان مبلغ دریافتی آنها از سازمان یا شرکت بستگی دارد یعنی باید 3/1 جمع حقوق و مزایا قبل از کسورات برای کارمند باقی بماند. برای روشن شدن این مطلب وام مسکن که 000/ 000/ 30 ریال است اگر فرد وام مسکن درخواست کند بهره وام را اول حساب میکنند که 000/ 050/ 3 ریال میشود (هر قسط آن هم 000/ 550 ریال (1+مدت) × نرخ ×اصل وام تقسیم بر 400/2 و اگر پرداختی بعد از کسورات 000/500/1 ریال باشد میزان هر قسط از میزان مبلغ پرداختی بعد از کسورات 000/500/1 ریال باشد میزان هر قسط از میزان مبلغ پرداختی بعد از کسورات کمتر میشود که مبلغ ان 000/950 ریال است در صورتی که اگر جمع حقوق و مزایا قبل از کسورات را در 3 تقسیم کنیم مبلغ آن میشود 333/833.ملاحظه میشود که فرد توانایی پرداخت وام را  دارد ولی اگر این میزان بیشتر شود به جای اینکه به فرد 000/000/30 ریال وام بدهند مبلغ کمتری وام به وی می دهند به میزانی که بعد از محاسبات مربوطه 3/1 حقوق فرد باقی بماند و این مورد در تمامی وامها صدق می کند به غیر از وام رفاه به علت اینکه مبلغ وام رفاه (000/000/4ریال) مبلغ ناچیزی در سازمان محسوب میشود و دارای این شرایط نمی باشد. وام رفاه وامی است که به دفعات مکرر بنا به درخواست کارمند و در صورتی که وام قبلی اش را کاملاً تصیفه کرده باشد ارائه میشود ولی در مورد وامهای دیگر به این صورت نیست یعنی فقط یک بار به کارمند داده میشود و به علت سقف ریالی بالا حتماً باید فرد کارمند ضامن داشته باشد نکات دیگری که وامهای با سقف ریالی بالا دارند این است که در مورد وام مسکن و وام مسکن ازدواج فردی که مسکن ندارد حق استفاده از این وام را دارد حتی اگر در خانه سازمانی سکونت داشته باشد باید تعهد دهد که خانه سازمانی را بعد از خانه دار شدن تحویل و در وام مسکن ازدواج فردی که قصد ازدواج دارد وام به آن تعلق می گیرد و یا در وام ازدواج هم همین طور فردی که قصد ازدواج دارد و ازدواج اولش است یعنی به فردی که در شرف ازدواج دوم است وام ازدواج و حتی وام ودیعه مسکن ازدواج تعلق نمی‌گیرد نکته ای که حائز اهمیت است این است که وام ازدواج به زن و شوهری که هر دوی آنها در سازمان کارمند هستند به هر دوی آنها وام تعلق می گیرد اما وام ودیعه مسکن ازدواج و وام خودرو و وام مسکن و وام لیزینگ فقط به یک نفر آنها تعلق می گیرد.در مورد ثبت وام‌های مذکور سازمان اتکا، از سیستم همکاران سیستم استفاده می‌کند و مانند همه سازمانهای دیگر حساب کل، معین و تفضیلی در سند حسابداری استفاده می‌کند و به دلیل اینکه شرکتهای روغن و شرکت مزرعه نمونه و شرکت نساجی فخر و شرکت فروشگاهها که از شرکتهای تابعه سازمان می باشند سازمان در ثبت های مربوطه از حساب فی ما بین استفاده می کند سقف ریالی وامها در سازمان اتکا به شرح زیر است:1- وام خرید و احداث مسکن 000/000/10 ریال که مدت باز پرداخت وام بنا به درخواست کارمند (برای مثال اگر کارمند 000/000/10ریال کمتر وام درخواست کره و یا بیشتر ) فرق می کند که همه ماهه از حقوق وام گیرنده کسر می شود.2- وام خودرو 000/000/40ریال که باز پرداخت آن 80 ماه می باشد که ماهانه از حقوق وام گیرنده کسر میشود.3- وام تلفن همراه 000/000/6 ریال که مدت باز پرداخت آن 12 ماهه میباشد که ماهانه از حقوق وام گیرنده کسر می شود.4- وام رفاه 000/000/4 ریال و مدت باز پرداخت وام حداکثر 36 ماهه است و هیچ گونه کارمزد از این وام کسر نمی شود (ماهانه از حقوق کارمند کسر میشود)5- وام ودیعه مسکن ازدواج 000/000/10 ریال و چنانچه متقاضی وام ودیعه مسکن ازدواج به هر نحوی از تسهیلات تامین سازمان استفاده کرده باشند و یا اینکه خود یا هر دو در هنگام تقاضای وام دارای مسکن شخصی باشند فقط از 000/000/5 وام ازدواج بهره‌مند می شوند و مدت باز پرداخت وام ودیعه مسکن ازدواج 60 ماه میباشد که از حقوق کارمند کسر می شود در ضمن به کارکنان مجرد رسمی پیمانی 000/000/5 ریال وام ازدواج و 000/000/5 ریال وام ودیعه مسکن ازدواج پرداخت میشود و به کارکنان مجرد رسمی یا پیمانی حداکثر مبلغ 000/000/5 ریال وام ازدواج و به کارکنان موقت و روز فرد و فصل وام تعلق نمی گیرد.وام لیزینگ خودرو 000/000/60 و مدت باز پرداخت 60 ماه می باشد که میزان بهره مندی وام 50% ارزش خودروی درخواستی با نرخ 19% بانکی محاسبه و به حساب بدهی آنان منظور می شود و باقی مانده به حساب سازمان واریز میشود.در مورد کلیه وامها از متقاضی باید به میزان 5/1 برابر وام دریافتی چک یا سفته در وجه سازمان دریافت شود ونکته ای که مد نظر است این است که کارمند نباید در مراحل رهایی از خدمت باشد در صورتی که در مراحل رهایی از خدمت باشد باید مابقی وام را یکجا تسویه کند. تاریخچه فعالیت سازمان اتکاء :سازمان اتکا در سال 1334 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده برابر مفاد 114 اساسنامه فعالیت سازمان اتکا عبارت اند از تامین وسایل زندگی و تقلیل هزینه های معیشت عامله پرسنل کارمند میباشد. سازمان دارای 5 واحد تولیدی و صنعتی با 21 مرکز بازرگانی در استانها با بیش از 300 فروشگاه و واحد توزیع و 5 طرح دامی و زراعی و اداره مرکزی که به صورت واحد مستقل سازمان دهی اداره میشود که یکی از واحد های ستادی مدیریت حسابداری مرکز زیر مجموعه معاونت مالی سازمان میباشد.معاونت مالی:یکی از معاونت های سازمان اتکا می باشد که در آن عملیات مالی اعم از دریافت، برداشت، ثبت حسابداری، عملیات بانکی، ارزی، سرمایه گذاری، تهیه تراز سیستمها و … را در بر می گیرد. معاونت مالی شامل 3 مدیریت میباشد.1- مدیریت حسابداری کل2- مدیریت حسابداری مرکز3- مدیریت حسابداری منابع مالیمدیریت حسابداری مرکزیکی از قسمتهای معاونت مالی بنام مدیریت حسابداری مرکز که عمدتاً کار این مدیریت شامل 3 دایره برداشت، دریافت (مالی ، بودجه) ، دایره دفترداری و وام و دایره ممیزی اسناد میباشد.فعالیت اصلی مدیریت حسابداری مرکزالف) انجام کلیه عملیات اداری و مالی مربوط به دریافت و برداشت وجوه تخصیص داده شده برای پرداختهای پرسنلی و تنخواه مورد نیاز معاونتها و مدیریت های کشاورزی.ب) پرداختهای مربوط به خرید یا ایجاد پروژه های سرمایه ای ستاد در صورت لزومج) نگهداری حساب دارائی های ثابت ستاد مرکزی و کنترل دوره ای دارائی ها و نظارت بر جا به جائی نقل و انتقال آنهاد) پرداخت حقوق و مزایا پرسنل ستادی اعم از کارکنان بیمه ای –شرکتی- قراردادی ( اضافه کاری و کارانه پرسنل رسمی)هـ) تهیه و نگهداری سوابق حسابداری در قالب مقررات و دستورالعمل ها و روشهای مصوب ابلاغی و رفع مغایرتها و تسویه حسابهای نهایی با اشخاص حقیقی و حقوقی کارکنانز) برآورد بودجه جاری ستاد مرکزی سازمان در قالب دستورالعمل های اجراییس) تهیه گزارشات مالی و تحلیلی و نوبه ای از عملکرد ستاد و مدیریت و ارائه آن به معاونت مالیش) ارائه سایر خدمات مالی و خدمات مشورتی و در صورت ارجاع از طرف معاونت مالینحوه پرداخت وام خرید و احداث مسکندر راستای تدابیر ابلاغی در خصوص تامین مسکن کارکنان که از جمله مهمترین و اساسی ترین مشکلات آنان محسوب میشود به منظور تحقق اصل 21 قانون اساسی و همچنین افزایش توان مالی و حفظ روحیه و رفاه پرسنل وام خرید و احداث مسکن به عنوان یکی از مزایای کار برای آنها در نظر گرفته میشود.مقررات کلی واماعتبار لازم جهت اجرا از محل منابع مالی هر یک از رده ها تامین خواهد گردید و پرداخت وام مسکن بصورت غیر متمرکز بوده و در سطح مناطق، کارخانه جات، معاونت های دامداری، کشاورزی و اجرایی با مجوز بالاترین مقام مربوطه از محل اعتبارات داخلی در سطح ستاد از سوی معاونت های مالی سازمان صورت خواهد پذیرفت. پرداخت وام مسکن از محل بازگشت اقساط به پرسنل متقاضی مجاز میباشد. معاونت مالی سازمان، سیستم مناسب برای پرداخت و باز پرداخت اقساط این وام را در سطح سازمان تهیه خواهد نمود وپرداخت وام صرفاً جهت احداث و تکمیل یا خرید مسکن پرسنل که شخصاً مبادرت به ساخت یا خرید نموده و یا در پروژه های احداثی سازمان شرکت نموده اند مجاز میباشد و وام مسکن در طول خدمت پرسنل یکبار قابل پرداخت خواهد بود. اما کارکنانیکه قبلاً وام مسکن دریافت نموده اند، چنانچه مجدداً حائز شرایط دریافت وام (به میزان بیش از وام اولیه) شناخته شوند، صرف نظر از اینکه چه مقدار از وام را باز پرداخت نموده اند. عیناً مبلغ وام پرداختی اولیه از مبلغ وام تصویبی جدید کسر و ماب التفاوت به مشارالیه پرداخت خواهد شد در ضمن کارکنانیکه وام مسکن دریافت می نماید حق درخواست منزل سازمانی را ندارند و کسانیکه در منازل سازمانی ساکن هستند در صورت دریافت وام و تامین مسکن، می بایست متعهد گردند که منازل سازمانی را در زمان مشخص تخلیه نمایند و چنانچه هر یک از کارکنان شاغل در شهر تهران تصمیم به خرید منزل یا ساخت زمینی در شهرستان را داشته باشند، در صورت تقاضای وام و حصول اطمینان از اینکه مشارالیه در شرف انتقال به یکی از مناطق کارخانه جات، یا مجتمع های دامداری و کشاورزی در شهرستان بوده و با دریافت وام مشکل مسکن وی مرتفع میگردد، موضوع مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت و همچنین کارکنانیکه قبلاً از وام ودیعه مسکن در سطح سازمان بهره مند شده اند، حق استفاده از وام مسکن و احداث یا تکمیل و خرید را نخواهد داشت. حداکثر وام قابل پرداخت به پرسنل مبلغ 000/000/10 ریال خواهد بود.در شرایط استثنایی و به منظور جذب و نگهداری پرسنل کارآمد و متخصصان خاص مبلغ با تصویب مدیر عامل سازمان تا دو برابر قابل افزایش خواهد بود در ضمن وامهای پرداختی با هزینه دریافت کننده وام، بیمه خواهد گردید و هزینه فوق از جمع اقساط برگشتی اخذ خواهد شد.نحوه پرداخت وام تلفن همراه (وام ویژه)علت پرداخت وام تلفن همراهبا توجه به بافت و ساختار سازمان اتکا و پراکندگی واحدهای آن در اکثر نقاط کشور مشکلاتی که از این رهگذر در اعمال هدایت مدیریت واحدهای مستقر در استانها و شهرستانها متوجه سازمان میشود به نحوی که امر هدایت و کنترل و نظارت را برای مسئولان سازمان به لحاظ عدم ارتباط پیوسته با مدیران اجرایی مستقر در این واحدها با دشواری تو ام میسازد و از طرفی لزوم دسترسی ایشان به مسئولان سازمان از سوی مدیران اجرایی جهت اخذ رهنمودها و هماهنگی های لازم، ضرورت ارتباط سریع و آسان و بدون محدودیت زمانی و مکانی را آشکار می سازد لذا به منظور رفع نقیصه موجود تحقق امر هدایت و کنترل مستمر و ارتباط وسیع و بدون محدودیت مدیران ستادی یا اجرایی و بالعکس وام تلفن همراه به آنها پرداخت میشود. مقررات کلی وام تلفن همراهبه مدیرانی تلفن همراه تعلق می گیرد که در محل های سازمانی 18 و بالاتر اشتغال دارند و متقاضی وام هستند. در موارد خاص که صورتهای شغلی و ماموریت های سازمانی ایجاد نماید به مدیرانی که در جایگاه های پایین تر از محل های فوق قرار دارند با معرفی معاونت های مربوطه و تصویب مدیر عامل سازمان وام به همین صورت به آنها پرداخت میشود.میزان وام تلفن همراه مبلغ 000/000/6 ریال است. مدیران واجد شرایط متقاضی وام با تکمیل فرم (فرم شماره 8پیوست) که ارسال آن از طریق معاونت های متبوعه به معاونت اداری و نیروی انسانی می توانند از وام مذبور برخوردار شوند و اعتبار لازم جهت پرداخت وام مذبور بر اساس تعداد مدیران واجد شرایط سازمان توسط معاونت اداری و نیروی انسانی تعیین و پس از تصویب مدیر عامل جهت واگذاری اعتبار به معاونت مالی اعلام میگردد و معاونت اداری و نیروی انسانی پس از دریافت فرم های تکمیل شده و تامین اعتبار وام مورد نظر نسبت به معرفی متقاضیان به معاونت مالی سازمان اقدام خواهد کرد. معاونت مالی سازمان سیستم مالی مناسب برای پرداخت و باز پرداخت اقساط این وام را در سطح سازمان تهیه و ابلاغ خواهد نمود و معاونت مالی سازمان می بایست تمهیدات لازم در خصوص اخذ تضمین های متعارف از متقاضیان دریافت وام بعمل آورد.مدت باز پرداخت وام 12 ماهه خواهد بود و استفاده کنندگان از وام تلفن همراه، در صورت رهایی از خدمت، مکلفند کلیه مبالغ باقی مانده وام را به طور یکجا به حساب معاونت مالی سازمان واریز نموده و سپس تسویه حساب نمایند و در صورت عدم تسویه باقیمانده بدهی از ضامن وصول خواهد شد. در صورت انتقال وام گیرندگان به سازمان های تابعه وزارت، چنانچه امکان کسر اقساط پس از انتقال میسر باشد با تصویب مدیر عامل سازمان استرداد باقی مانده وام به طور یکجا ضروری نخواهد بود. وام تلفن همراه مجموعاً در طول مدت خدمت با توجه به اعتبارات مربوطه فقط یکبار به هر مدیر پرداخت خواهد شد و مدیرانی که قبلاً از وزارت دفاع و سازمانهای تابعه آن تلفن همراه به نرخ دولتی دریافت نموده اند در شمول این موضوع قرار نخواهند گرفت. مدیرانی که شامل دریافت این وام میشوند با ارائه اسناد مالکیت تلفن همراه به معاونت اداری و نیروی انسانی از این وام برخوردار میشوند و به دریافت کنندگان وام تلفن همراه که شماره تلفن خریداری شده را تحویل معاونت اداری و نیروی انسانی نموده باشند از تاریخ ارائه شماره تلفن همراه ماهیانه مبالغی به شرح زیر پرداخت میگردد.الف) جایگاه 18 ماهیانه 000/10 تومانب) جایگاه 17 ماهیانه 000/7 توماندر صورت افزایش هزینه مکالمه تلفن همراه و ضرورت به افزایش مبالغ ان مراتب پس از تایید مدیر عامل و تصویب هیات مدیره قابل افزایش خواهد بود. در هر حال تشخیص پرداخت وام تلفن همراه و تقدم و تاخر آن و تعیین مبالغ هزینه مکالمه ماهیانه با مدیر عامل سازمان خواهد بود. شرایط وام گیرندگان1- وام گیرنده بایستی حداقل 2 سال سابقه کار در سازمان باشد البته مدت خدمت وظیفه (اعم از داخل و خارج از سازمان) در شمول زمان فوق نمی باشد.2- در مراحل رهایی از خدمت نباشد.لازم به ذکر است که ضامن وام گیرنده بایستی از کارکنان دائمی سازمان باشد. در مواردیکه گیرنده وام به هر دلیلی از پرداخت اقساط خودداری نموده اقساط باقی مانده از حقوق ضامن وی کسر میگردد ضمناً ضامن باید معتبر بوده و اعتبار وی به تایید سازمان برسد. وام گیرنده کتباً به سازمان اختیار خواهد داد که اقساط وام دریافتی را تا تسویه کامل بدهی همه ماهه از حقوق ماهانه یا سایر مطالبات حقه او کسر نماید بدیهی است چنین تضمینی از ضامن وام گیرنده هم باید اخذ گردد و در ضمن اقساط وام کارکنانیکه از فایل وزارت حقوق دریافت می دارند به نحوی عمل شود تا از طریق فایل وزارت کسر گردد. در مورد کارکنانیکه از طریق تنظیم لیست حقوق در سازمان حقوق دریافت می دارند اقساط وام از لیست حقوق آنان کسر میگردد و البته واحد تغییرات حقوقی سازمان بایستی بر اساس فرم خاصی همه ماهه اطلاعات مربوط به وام گیرندگان را دریافت و جهت حقوق به وزارت ارسال نماید.در مورد عدم کسر اقساط وام از حقوق کارکنان مسئول مالی واحد پاسخگو می باشد. لذا بایستی در هر مورد اقدامات لازم جهت کسر اقساط صورت گیرد و در صورت جا به جایی کارکنان در سازمان مراتب بایستی به معاونت اداری و نیروی انسانی انعکاس تا تغییرات لازم و تغییر کد واحد به وزارت اعلام گردد و کلیه وجوه مربوط به اعتبارات وام بایستی در حساب جداگانه ای در معاونت مالی سازمان نگهداری شود و وام پرداختی با هزینه دریافت کننده وام بیمه می گردد که همه این موارد پس از تایید مدیر عامل و هیات مدیره قابل اجرا خواهد بود.

 • تایپینگ توالی چندمکانی پاتوژن

  تایپینگ توالی چندمکانی پاتوژن تایپینگ توالی چندمکانی پاتوژن , تایپینگ توالی چندمکانی پاتوژن رفتن به سایت اصلی نمونه ترجمه مقدمه…

 • دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی (فصل شانزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)

  دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی (فصل شانزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت بیمه و ریسک

  پاورپوینت بیمه و ریسک پاورپوینت بیمه و ریسک , دانلود پاورپوینت بیمه و ریسک , بیمه چیست؟ , ویژگی های…

 • معماری مدرسه های دوره صفوی (تحقیق معماری اسلامی)

  معماری مدرسه های دوره صفوی (تحقیق معماری اسلامی) معماری مدرسه های دوره صفوی (تحقیق معماری اسلامی) , مدارس صفوی ,…

 • پروپوزال حقوق (بررسی فقهی و حقوقی تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی)

  پروپوزال حقوق (بررسی فقهی و حقوقی تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی) پروپوزال حقوق (بررسی فقهی و حقوقی تعارض…

 • دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل خانه فیشر(نمونه مشابه مسکونی)

  دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل خانه فیشر(نمونه مشابه مسکونی) دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل خانه فیشر(نمونه مشابه مسکونی) , دانلود پاورپوینت تجزیه…

 • دانلود پاورپوینت هزینه یابی کیفیت

  دانلود پاورپوینت هزینه یابی کیفیت دانلود پاورپوینت هزینه یابی کیفیت , دانلود پاورپوینت هزینه یابی کیفیت , تعریف هزینه های…

 • مبانی نظری اعتیاد اینترنتی,اختلال اعتیاد به اینترنت,وابستگی به اینترنت,غرق شدن

  مبانی نظری اعتیاد اینترنتی,اختلال اعتیاد به اینترنت,وابستگی به اینترنت,غرق شدن مبانی نظری اعتیاد اینترنتی , اختلال اعتیاد به اینترنت ,…

 • مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت(MSEIS)

  مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت(MSEIS) مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت(MSEIS) , مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر…

 • مبانی نظری و پیشینه درباره عوامل موثر در موفقیت مدیران و آموزشی

  مبانی نظری و پیشینه درباره عوامل موثر در موفقیت مدیران و آموزشی مبانی نظری و پیشینه درباره عوامل موثر در…

 • صوت در معماری و تاثیر آن (فایل WORD)

  صوت در معماری و تاثیر آن (فایل WORD) صوت در معماری و تاثیر آن (فایل WORD) , صوت در معماری…

 • ‏ترجمه مقاله کاربرد سایتوکین های بزاق در غربالکری اسکواموس سل کارسینوما دهان

  ‏ترجمه مقاله کاربرد سایتوکین های بزاق در غربالکری اسکواموس سل کارسینوما دهان ‏ترجمه مقاله کاربرد سایتوکین های بزاق در غربالکری…

 • معماری بیمارستان

  معماری بیمارستان معماری بیمارستان , بیمارستان , معماری , معماری بیمارستان رفتن به سایت اصلی در حالی که بیمارستان‌ها در…

 • بررسی مقاله طراحی سایت با flash و front page

  بررسی مقاله طراحی سایت با flash و front page بررسی مقاله طراحی سایت با flash و front page , بررسی…

 • پاورپوینت نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان

  پاورپوینت نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان پاورپوینت نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی…