جزوه ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته عربی

جزوه ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته عربی

جزوه ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته عربی , دانلود جزوه ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته عربی , دانلود , جزوه ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته عربی , دانلود جزوه , ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته عربی , کسب درآمد اینترنتی

رفتن به سایت اصلی

جزوه ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته  عربی توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  عربی ویژه کنکور- به همراه تست ها و پاسخ تشریحی فصل اول : ترجمه و مسائل آن ترجمه در لغت « تَرجمۀ » در لغت ، بر وزن « فَعلَلَۀ » مصدر رباعی مجرد از مادة « تَرْجم یتَرْجِم » به معنای برگرداندن کلام از زبانی به زبان دیگر است . اغلب لغت نویسان واژة « ترجمان » را مدخل اصلی « ترجمه » ذکر کـرده انـد . ابـن منظـور در لسـان العرب می نویسد : ن« تُرجما و تَرجمان به معنای مفسر زبان و ناقل آن از زبانی به زبان دیگر اسـت . » جـوهری نیـز در الصحاح ذیل مادة ( رجم ) می نویسد : « تَرْجم کلامه : یعنی سخن او را به زبانی دیگر تفسیر کرد ؛ تَرجمـان از ایـن واژه است که جمعش تراجم ، بسان زعفَران و زعافر است . این واژه تَرجمان و تُرجمان نیز گفته می شود.  زبیدی در شرح واژه (ترجمان) نظر جالب توجهی بیان کرده و می نویسد:  « در اینکه آیا این کلمه عربی است یا معرب درغمان و در آن دخل و تصرف کرده اند، بین لغت شناسان اختلاف است.  مرحوم دهخدا نیز در لغت نامه چنین آورده است : « تَرجمان ، تُرجمان ، تَرجمان : شخصی را گویند که لغتی را به زبـان دیگر تقریر کند. این لفظ عربی و اصل آن در فارسی تَرْزبان بوده ، آن را معرب کرده اند ، تَرْزفـان گفتـه انـد . همچنـین کسی که دانندة دو زبان باشد که صاحب یک زبان را به صاحب دیگر بفهماند و این معرب ترزبان است و ضم جـیم از آن است که زبان به ضم اول است و به فتح نیز آمده است و بعد از معرب کردن این لفظ ، مصدر و افعال و اسماء از آن اخـذ کردند چون تَرْجم یتَرْجِم تَرْجمۀً فَهو متَرْجِم . برخی دیگر این واژه را به ریشه آرامی ترگوم نسبت می دهند . »  از مجموع آراء و نظرات چنین استنباط می شود که واژه « ترجمان » به معنای « متـرجم » از زبـان فارسـی وارد عربـی شده ، زیرا وز « فعلان » به معنای اسم فاعل در عربی رایج نیست و حتی سیبویه نیز در مبحث اسم فاعـل بـه آن اشـاره نکرده است . بر این اساس « تَرْجم یتَرْجِم تَرْجمۀً » بعد ها از آن مشتق شده است ، ایـن شـیوه از واژه سـازی در عربـی بسیار متداول و معمول است . مضارع ساده مضارع ساده در فارسی، فعلی است که بر وقوع یا عدم وقوع کاری و یا پدید آمدن یا پدید نیامدن حالتی، در زمان حال یا آینده دلالت کند و فاقد پیشوند می یا بـ . باشد مضارع ساده فارسی با مضارع عربی ـ به شرط خالی بودن از ناصب یا جازم ـ مطابقت . میکند مضارع ساده از فعل « »زدن دوم شخص مفرد: تَضرِب ، تَضرِبینَ مضارع اخباری مضارع اخباری در فارسی، فعلی است که بر وقوع یا عدم وقوع کاری و یا پدید آمدن یا پدید نیامدن حالتی در زمان حال یا آینده دلالت کند.  معادل مضارع اخباری در عربی  -1 فعل مضارع به شرط خالی بودن از ناصب و جازم  -2 استفاده از اسم فاعل به عنوان خبر، در جمله اسمیه معادل معنایی مضارع اخباری منفی در عربی:   -1 لا نافیه + فعل مضارع  -2 لیس + فعل مضارع  -3 ما نافیه + فعل مضارع ـ روزها از پسِ شبها میآیند: تأتی الایام إثرَ اللیالی ـ سه ماه دیگر به دانشگاه میآییم: نَرجِع الی الجامعه بعد ماضی ثلاثه أشهرٍ ـ روغن نشت میکند: یتَسرَّب الزَّیت ، الزَّیت متَسرِّب ـ دانشآموز عربی را به خوبی بلد نیست: التِّلمیذُ لایجِید (لایتقنُ) (لاحذقُ) العربیه مضارع اخباری معلوم از « »زدن دوم شخص مفرد: تَضرب ، تَضربینَ ؛ لاتَضرب ، لاتضربینَ مضارع اخباری «مجهول از »زدن نمونه سؤالات تستی 1 – (( ان منظمۀ حقوق الإنسان لم تقم بادانۀ جرائم هولاء المجرمین)) :  1 ) سازمان حقوق بشر نسبت به محکوم کردن جنایتهای این جنایتکاران اقدام نکرد.  2 ) سازمان حقوق انسانی به جرم این مجرمان اهمیتی نداده است.  3 ) سازمان حقوق بشر با افزایش جرم مجرمان اعتراض نکرده است.  4 ) سازمانی که حقوق انسانها را تامین می کند در مقابل جنایت این جنایتکاران مقاومت نکرده است.   -2 ((چه کسی آویختن زنگوله را به گردن گربه به عهده خواهد گرفت؟))  1 ) من سیتولی تعلیق الجرس فی رقبۀ القط 2 ) من تولی تعلیق هذا الجرس فی رقبۀ القط 3 ) من یریدان یتولی تعلیق الجرس فی رقبۀ القط 4 ) من یستطیع أن یتولی تعلیق هذا الجرس فی رقبۀ القط 3 – ((آژانس بین المللی انرژی اتمی برای استفاده از انرژی اتمی در راه اهداف صلح جویانه تاسیس شده است)).  1 ) منظمۀ الطاقۀ النوویۀ الدولیۀ قد أسس لاستخدام الطاقۀ النوویۀ فی الحالات السلمیۀ.  2 ) لقد أسست وکالۀ الطاقۀ الذریۀ الدولیۀ للاستفادة من الطافۀ الذریۀ فی الاغراض السلمیۀ.  3 ) لقد تاسست وکالۀ الدولیۀ الذریۀ للاستفادة منها فی المقاصد لاسلمیۀ.  4 ) الوکالۀ الدولیۀ للطاقۀ الذریۀ وجدت لإشرافها لإستخدام المقاصد السلمیۀ للطاقۀ الذریۀ.   -4 ((روابط تجاری و سیاسی دو کشور در خلال سالهای اخیر شاهد پیشرفت قابل ملاحظه ای بوده است)).  1 ) ان الروابط التجاریۀ و الدبلوماسیۀ للبلدین غیر السنوات الحالیۀ شهدت تغییرات ملحوظۀ.  2 ) العلاقات التجاریۀ و السیاسیۀ فی هذین البلدین شهدت توتراً مرموزاً فی هذه الأعوام.  3 ) العلاقات التجاریۀ و الدبلوماسیۀ فی هذین النظامین شهدت نجاجاً ملحوظاً فی السنوات الاخیرة.  4 ) ان العلاقات التجاریۀ و السیاسیۀ للبلدین قد شهدت خلال الأعوام الاخیرة تطوراً ملحوظاً. �

 • پاورپوینت بررسی آبنماها

  پاورپوینت بررسی آبنماها پاورپوینت بررسی آبنماها , آبنما , پاورپوینت , معماری , بررسی آبنما , ppt رفتن به سایت…

 • گزارش کارآموزی در شرکت پیمانکاری

  گزارش کارآموزی در شرکت پیمانکاری گزارش کارآموزی در شرکت پیمانکاری , گزارش کارآموزی در شرکت پیمانکاری رفتن به سایت اصلی…

 • طرز تهیه خمیر کباب کوبیده سوپر ویژه (مجلسی و شاهانه)

  طرز تهیه خمیر کباب کوبیده سوپر ویژه (مجلسی و شاهانه) طرز تهیه خمیر کباب کوبیده سوپر ویژه (مجلسی و شاهانه)…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان سنقر

  نقشه کاربری اراضی شهرستان سنقر نقشه کاربری اراضی شهرستان سنقر , نقشه ی کاربری اراضی شهرستان سنقر , شیپ فایل…

 • پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III 1985

  پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III 1985 پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون…

 • مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح ورق پلی کربنات

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح ورق پلی کربنات مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح ورق پلی کربنات , سازمانصنایع کوچکشهرگ صنعتی…

 • مبانی نظری مفاهیم توسعه، منطقه‏ ی آزاد و توسعه منطقه‌ای

  مبانی نظری مفاهیم توسعه، منطقه‏ ی آزاد و توسعه منطقه‌ای مبانی نظری مفاهیم توسعه، منطقه‏ ی آزاد و توسعه منطقه‌ای…

 • مقاله پوستر در ایران

  مقاله پوستر در ایران مقاله پوستر در ایران , مقاله پوستر در ایران , پوستر در ایران رفتن به سایت…

 • آموزش ids و روشهای عبور از آن

  آموزش ids و روشهای عبور از آن آموزش ids و روشهای عبور از آن , آموزش , ids , روش…

 • پرسشنامه طراحی شده رابطه بین استقرار مدیریت دانش در خدمات درمانی با رضایت بیماران

  پرسشنامه طراحی شده رابطه بین استقرار مدیریت دانش در خدمات درمانی با رضایت بیماران پرسشنامه طراحی شده رابطه بین استقرار…

 • تحقیق از انقراض حكومت ساسانی تا پایان قرن سوم هجری

  تحقیق از انقراض حكومت ساسانی تا پایان قرن سوم هجری تحقیق از انقراض حكومت ساسانی تا پایان قرن سوم هجری…

 • پیاده­ سازی سیستم خبره برای ثبت رخدادها

  پیاده­ سازی سیستم خبره برای ثبت رخدادها پیاده­ سازی سیستم خبره برای ثبت رخدادها , برنامه­نویسی منطقی در رویدادها ,…

 • پرسشنامه اشتیاق کاری (شغلی) شوفلی 2003

  پرسشنامه اشتیاق کاری (شغلی) شوفلی 2003 پرسشنامه اشتیاق کاری (شغلی) شوفلی 2003 , پرسشنامه اشتیاق کاری (شغلی) شوفلی 2003 ,…

 • دانلود پاورپوینت سیر اندیشه های معماری پست مدرنیسم در معماری

  دانلود پاورپوینت سیر اندیشه های معماری پست مدرنیسم در معماری دانلود پاورپوینت سیر اندیشه های معماری پست مدرنیسم در معماری…

 • دانلود شیپ فایل خطوط همبارش حوضه آبریز مرزی شرق

  دانلود شیپ فایل خطوط همبارش حوضه آبریز مرزی شرق دانلود شیپ فایل خطوط همبارش حوضه آبریز مرزی شرق , لایه…