مقاله تربیت بدنی و علوم ورزشی تاثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و كورتیزول دانشجویان

مقاله تربیت بدنی و علوم ورزشی تاثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و كورتیزول دانشجویان

مقاله تربیت بدنی و علوم ورزشی تاثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و كورتیزول دانشجویان , تحقیق و پژوهش تربیت بدنی و علوم ورزشی تاثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و كورتیزول دانشجویان مرد ورزشكار , زمان تمرین بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم , هورمونهای تستوسترون , هورمونهای تستوسترون و كورتیزول دانشجویان مرد ورزشكار , ریتم شبانه روزی , ایمونوگلوبولین , تستوسترون , کورتیزول , دوی

رفتن به سایت اصلی

مقاله تاثیر زمان تمرین بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول دانشجویان مرد ورزشکار فرمت:word تعداد صفحات:135 فهرست مطالب فصل اول- طرح پژوهش ۱ ۱-۱٫ مقدمه ۲ ۱-۲٫ بیان مساله ۱۰ ۱-۳٫ ضرورت پژوهش ۱۴ ۱-۴٫ هدفهای پژوهش ۱۷ ۱-۴-۱٫ هدف کلی ۱۷ ۱-۴-۲٫ هدفهای ویژه ۱۷ ۱-۵ . فرضیه های پژوهش ۱۸ ۱-۶ . محدودیتهای پژوهش ۱۸ ۱-۶-۱٫ محدودیتهای محقق خواسته ۱۸ ۱-۶-۲٫ محدودیتهای خارج از کنترل محقق ۱۹ ۱-۷٫ تعریف واژه های عملیاتی ۱۹ فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۲۲ ۲-۱٫ مقدمه ۲۳ ۲-۲٫ مبانی نظری ۲۳ ۲-۲-۱٫ تعریف دستگاه ایمنی ۲۳ ۲-۲-۲٫ نمای کلی دستگاه ایمنی ۲۴ ۲-۲-۳٫ وظایف دستگاه ایمنی ۲۶ ۲-۲-۴٫ ایمونوگلوبولین و آنتی بادی ۲۷ ۲-۲-۵٫ تغذیه و دستگاه ایمنی ۲۸ ۲-۲-۶٫ تغذیه و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول ۳۱ ۲-۲-۷٫ ایمنی ذاتی و اکتسابی ۳۳ ۲-۲-۸٫ انواع ایمنی اکتسابی ۳۴ ۲-۲-۹٫ عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی ۳۴ ۲-۲-۱۰٫ سازوکارهای احتمالی در ایجاد عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی ورزشکاران ۳۶ ۲-۲-۱۱٫ ریتم شبانه روزی ۳۶ ۲-۲-۱۲٫ سازوکار تنظیم و ترشح هورمون تستوسترون ۳۷ ۲-۲-۱۳٫ آثار فیزیولوژیکی ترشح تستوسترون ۳۹ ۲-۲-۱۴٫ سازوکار تنظیم و ترشح هورمون کورتیزول ۴۰ ۲-۲-۱۵٫ آثار فیزیولوژیکی ترشح کورتیزول ۴۱ ۲-۳٫ پیشینه پژوهش ۴۲ ۲-۳-۱٫ پیشینه پژوهش درباره ایمونوگلوبولینها ۴۲ ۲-۳-۲٫ پاسخ دستگاه ایمنی به تمرینهای کوتاه مدت و شدید ۵۲ ۲-۳-۳٫ پیشینه پژوهش درباره تستوسترون و کورتیزول ۵۳ ۲-۳-۴٫ پاسخ تستوسترون و کورتیزول به تمرینهای مقاومتی و کوتاه مدت شدید ۶۶ ۲-۴٫ نتیجه گیری ۶۹ فصل سوم- روش شناسی پژوهش ۷۰ ۳-۱٫ مقدمه ۷۱ ۳-۲ . روش پژوهش ۷۱ ۳-۳٫ جامعه و نمونه آماری ۷۱ ۳-۳-۱٫ متغیر مستقل ۷۲ ۳-۳-۲٫ متغیرهای وابسته ۷۲ ۳-۴٫ روشهای جمع آوری اطلاعات ۷۲ ۳-۴-۱٫ وسایل مورد استفاده برای سنجش متغیرها ۷۲ ۳-۴-۲٫ روش سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی ۷۳ ۳-۴-۳٫ روش اجرای پروتکل پژوهش ۷۴ ۳-۵٫ روش سنجش متغیرهای وابسته ۷۵ ۳-۶٫ روش آماری ۷۶ فصل چهارم- تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۷ ۴-۱٫ مقدمه ۷۸ ۴-۲٫ تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها ۷۸ ۴-۳٫ آزمون فرضیه های پژوهش ۸۳ ۴-۳-۱٫ آزمون فرضیه اول ۸۳ ۴-۳-۲٫ آزمون فرضیه دوم ۸۴ ۴-۳-۳٫ آزمون فرضیه سوم ۸۶ ۴-۳-۴٫ آزمون فرضیه چهارم ۸۷ ۴-۳-۵٫ آزمون فرضیه پنجم ۸۹ فصل پنجم- بحث و بررسی و نتیجه گیری ۹۱ ۵-۱٫ مقدمه ۹۲ ۵-۲٫ خلاصه ۹۲ ۵-۳٫ بحث و نتیجه گیری ۹۴ ۵-۳-۱٫ بحث و بررسی ایمونوگلوبولینها ۹۶ ۵-۳-۲٫ بحث و بررسی تستوسترون و کورتیزول ۹۸ ۵-۴٫ نتیجه گیری ۱۰۲ ۵-۵٫ پیشنهادها ۱۰۲ منابع ۱۰۴ پیوستها ۱۲۰ پرسشنامه همسان کردن گروه ها و مشخصات فردی ۱۲۱ اطلاعیه تحقیق ورزشی ۱۲۲ خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای صبح ۱۲۳ خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای عصر ۱۲۴ روش اندازه گیری متغیرهای وابسته ۱۲۵ چکیده انگلیسی صفحه عنوان انگلیسی

 • آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 82

  آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در سال 82 آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت سینا دارو در…

 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت گروه صنعتی بارز در سال 90

  آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت گروه صنعتی بارز در سال 90 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت گروه صنعتی…

 • نمونه سوال تشریحی از حسابداری پیشرفته (۱)

  نمونه سوال تشریحی از حسابداری پیشرفته (۱) نمونه سوال تشریحی از حسابداری پیشرفته (۱) , نمونه سوال تشریحی از حسابداری…

 • پاورپوینت فرایند یکپارچه رشنال (RUP)

  پاورپوینت فرایند یکپارچه رشنال (RUP) پاورپوینت فرایند یکپارچه رشنال (RUP) , پاورپوینت , مهندسی نرم افزار , سیستم عامل ,…

 • از موازنه قوای سنتی تا موازنه قوای فراگیر

  از موازنه قوای سنتی تا موازنه قوای فراگیر از موازنه قوای سنتی تا موازنه قوای فراگیر , از موازنه قوای…

 • برترین وجامع ترین مقاله تشریح کامل حقوق بشر در جهان

  برترین وجامع ترین مقاله تشریح کامل حقوق بشر در جهان برترین وجامع ترین مقاله تشریح کامل حقوق بشر در جهان…

 • دیتابیس سیستم ثبت جرائم خودرو

  دیتابیس سیستم ثبت جرائم خودرو دیتابیس سیستم ثبت جرائم خودرو , سیستم ثبت جرائم خودرو , طراحی و برنامه نویسی…

 • تحقیق پیرامون بورس و ارواق بهادار

  تحقیق پیرامون بورس و ارواق بهادار تحقیق پیرامون بورس و ارواق بهادار , تحقیق مدیریت , دانلود تحقیق , كار…

 • مقاله آموزشی نارسائی های نظام جدید آموزش و پرورش

  مقاله آموزشی نارسائی های نظام جدید آموزش و پرورش مقاله آموزشی نارسائی های نظام جدید آموزش و پرورش , مقاله…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاكمیت شركتی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاكمیت شركتی مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاكمیت شركتی , مبانی نظری , پیشینه تحقیق , حاكمیت…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساوه

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساوه شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساوه , نقشه محدوده سیاسی شهرستان ساوه , لایه…

 • دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

  دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی , دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس…

 • بیوگرافی فروغ فرخزاد

  بیوگرافی فروغ فرخزاد بیوگرافی فروغ فرخزاد , کتاب , بیوگرافی , فروغ , فرخزاد رفتن به سایت اصلی این فایل…

 • گزارش کارآموزی بررسی مواد شوینده

  گزارش کارآموزی بررسی مواد شوینده گزارش کارآموزی بررسی مواد شوینده , گزارش کاراموزی بررسی مواد شوینده , کاراموزی بررسی مواد…

 • پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه - خانه امیر لطیفی گرگان 60 اسلاید

  پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه - خانه امیر لطیفی گرگان 60 اسلاید پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه - خانه امیر…