سنجش شبکه نیرو

سنجش شبکه نیرو

سنجش شبکه نیرو , سنجش شبکه نیرو

رفتن به سایت اصلی

-1 مقدمه      سنجش دقیق ولتاژ، جریان یا دیگر پارامتر های شبکه ی نیرو پیش نیازی برای هر شکلی از کنترل می باشد که از کنترل اتوماتیک حلقه ی بسته تا ثبت داده ها برای اهداف آمارب می تواند متغیر می باشد . اندازه گیری و سنجش این پارامتر ها می تواند به طرق مختلف صورت گیرد که شامل استفاده از ابزار ها ی مستقیم خوان و نیز مبدل های سنجش الکتریکی می باشد.     مبدل ها خروجی آنالوگ D.C دقیقی را تولید می کنند – که معمولا یک جریان است- که با پارامتر های اندازه گیری شده مرتبط می باشد (مولفه ی مورد اندازه گیری)آنها ایزولاسیون الکتریکی را بوسیله ی ترانسفورماتور ها فراهم می کنند که گاها به عنوان ابزولاسیون گالوانیکی بین ورودی و خروجی بکار برده می شوند.این مسئله ابتداء یک مشخصه ی ایمنی محسوب می شود ولی همچنین به این معنی است که سیم کشی از ترمینال های خروجی و هر دستگاه در یافت کننده می تواند سیک وزن و دارای مشخصات عایق کاری کمی باشد مزیت های ابزار های اندازه گیری گسسته در زیر ارائه گردیده است. الف) نصب شدن در نزدیکی منبع اندازه گیری، کاهش بار ترانسفورماتور وسیله و افزایش ایمنی بدنبال حزف سلسله ی سیم کشی طولانی.

 • شیطان پرستی

  شیطان پرستی شیطان پرستی , شیطان , شیطانپرستی , فرقه ضاله رفتن به سایت اصلی شیطان پرستی یکی از اعتقاداتی…

 • ترجمه مقاله داده کاوی جهانی

  ترجمه مقاله داده کاوی جهانی ترجمه مقاله داده کاوی جهانی , داده کاوی , روند تحقیقات و پیش بینی ,…

 • پرسشنامه عشق هاتفیلد و رپسون 1999

  پرسشنامه عشق هاتفیلد و رپسون 1999 پرسشنامه عشق هاتفیلد و رپسون 1999 , پرسشنامه عشق هاتفیلد و رپسون 1999 ,…

 • دانلودجزوه پژوهش عملیاتی

  دانلودجزوه پژوهش عملیاتی دانلودجزوه پژوهش عملیاتی , دانلودجزوه پژوهش عملیاتی رفتن به سایت اصلی دانلودجزوه پژوهش عملیاتی

 • گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه

  گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه , گزارش هیئت مدیره به مجمع…

 • پرسشنامه درگیری شغلی (مشاركت كاری) توماس لاداهل وكنجر 1965

  پرسشنامه درگیری شغلی (مشاركت كاری) توماس لاداهل وكنجر 1965 پرسشنامه درگیری شغلی (مشاركت كاری) توماس لاداهل وكنجر 1965 , پرسشنامه…

 • طرح معرق چوبی پازل اژدهای سه سر

  طرح معرق چوبی پازل اژدهای سه سر طرح معرق چوبی پازل اژدهای سه سر , اژدهای سه سر , طرح…

 • ترجمه مقاله تاثیر خزش وابسته به زمان در رفتار الکترو ترمو مکانیکی کره ی پیزوالکتریکی با استفاده از روش مندلسون

  ترجمه مقاله تاثیر خزش وابسته به زمان در رفتار الکترو ترمو مکانیکی کره ی پیزوالکتریکی با استفاده از روش مندلسون…

 • 2 پروژه ویلایی کامل

  2 پروژه ویلایی کامل 2 پروژه ویلایی کامل , پروژه کامل ویلایی رفتن به سایت اصلی پروزه کامل ویلایی

 • تحقیق اعمال روش های نوین سیستم های گرمایشی و سرمایشی

  تحقیق اعمال روش های نوین سیستم های گرمایشی و سرمایشی تحقیق اعمال روش های نوین سیستم های گرمایشی و سرمایشی…

 • ترجمه مقاله با عنوان چالش های پرستاری برای قرن بیست و یکم

  ترجمه مقاله با عنوان چالش های پرستاری برای قرن بیست و یکم ترجمه مقاله با عنوان چالش های پرستاری برای…

 • اقدام پژوهی مدیر چگونه توانستم با بهبود روابط انسانی در آموزشگاهم تعامل سازنده ای با دیگر عوامل مدرسه ایجاد نمایم؟

  اقدام پژوهی مدیر چگونه توانستم با بهبود روابط انسانی در آموزشگاهم تعامل سازنده ای با دیگر عوامل مدرسه ایجاد نمایم؟…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان خدابنده

  نقشه کاربری اراضی شهرستان خدابنده نقشه کاربری اراضی شهرستان خدابنده , نقشه ی کاربری اراضی شهرستان خدابنده , شیپ فایل…

 • بررسی سكولاریسم و کشف حجاب در ایران

  بررسی سكولاریسم و کشف حجاب در ایران بررسی سكولاریسم و کشف حجاب در ایران , بررسی سكولاریسم و کشف حجاب…

 • بررسی نقش گمرک امیرآباد بهشهر در توسعه ترانزیت از طریق کریدور

  بررسی نقش گمرک امیرآباد بهشهر در توسعه ترانزیت از طریق کریدور بررسی نقش گمرک امیرآباد بهشهر در توسعه ترانزیت از…