پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر(1983)

پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر(1983)

پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر(1983) , پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر(1983) , صمیمیت تامپسون و واکر(1983)

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر(1983) یک ابزار 17 سوالی است که برای سنجیدن مهر و صمیمیت تنظیم شده است. این پرسش­نامه توسط اعتمادی برای تعیین میزان اعتبار مورد ارزیابی قرار گرفت. این مقیاس توسط ثنایی( 1379) ترجمه شد. برای تعیین روایی محتوی و صوری ابتدا پرسش نامه توسط 15 نفر از اساتید مشاوره و 15 نفر زوج بررسی شده و روایی صوری و محتویی آن تأیید شد.( اعتمادی، 1384). هم چنین خزاعی (1386) در مقاله کارشناسی ارشد خود از طریق اجرای همزمان با پرسش نامه باگاروزی و برآورد ضریب همبستگی آن ها 82 درصد محاسبه کرده است و در سطح 01/0 معنی­دار بود که نشان دهنده روایی ملاکی برای این مقیاس است. اعتمادی در  مقاله دکتری روی 100 زن و شوهر در اصفهان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند اجرا کرد. ضریب پایایی كل مقیاس با روش آلفای كرونباخ 96/0 به دست آمد و حاكی از پایایی قابل قبول پرسش­نامه بود. خزاعی (1386) نیز پایایی کل را 85/0  به دست آورد.  نمره آزمودنی در این پرسشنامه از طریق جمع نمرات سوالات و تقسیم آن بر عدد 17 حاصل می شود. دامنه نمرات بین 1 تا 7 است که نمره بالاتر نشانه صمیمیت بیشتر است. قبل از اجرای پژوهش، این پرسش­نامه توسط پژوهش­گر به مدت دو هفته به 30 زن و شوهر برای تعیین پایایی ارائه شد. پایایی این پرسش نامه توسط پژوهش­گر با استفاده از آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد.

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان خرمشهر

  شیپ فایل بخشهای شهرستان خرمشهر شیپ فایل بخشهای شهرستان خرمشهر , نقشه ی بخش های شهرستان خرمشهر , لایه بخش…

 • دانلود پاورپوینت خانواده كدوئیان (سبزیجات)

  دانلود پاورپوینت خانواده كدوئیان (سبزیجات) دانلود پاورپوینت خانواده كدوئیان (سبزیجات) , دانلود پاورپوینت خانواده كدوئیان(سبزیجات) , پاورپوینت خانواده كدوئیان(سبزیجات) ,…

 • ارتش خشایارشا

  ارتش خشایارشا ارتش خشایارشا , کتاب , ارتش , خشایارشا رفتن به سایت اصلی این فایل شامل کتاب بنیادهای تاریخی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال کم توجهی بیش فعالی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال کم توجهی بیش فعالی مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال کم توجهی بیش فعالی…

 • مقاله آشنایی کامل با گرمایش از کف

  مقاله آشنایی کامل با گرمایش از کف مقاله آشنایی کامل با گرمایش از کف , گرمایش از کف، Floor heating…

 • دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در ایران خودرو

  دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در ایران خودرو دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در ایران خودرو , گذراندن کارآموزی در ایران خودرو…

 • پاورپوینت بازرسی رنگ و پوشش

  پاورپوینت بازرسی رنگ و پوشش پاورپوینت بازرسی رنگ و پوشش , بازرسی رنگ , بازرسی پوشش , پاورپوینت رنگ ,…

 • گزارش کاراموزی جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی و فلزی

  گزارش کاراموزی جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی و فلزی گزارش کاراموزی جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی و فلزی , گزارش…

 • مقیاس سنجش استعداد وابستگی به مواد

  مقیاس سنجش استعداد وابستگی به مواد مقیاس سنجش استعداد وابستگی به مواد , مقیاس سنجش استعداد وابستگی به مواد ,…

 • تحقیق هارمونیك ها در سیستم قدرت

  تحقیق هارمونیك ها در سیستم قدرت تحقیق هارمونیك ها در سیستم قدرت , تحقیق برق , دانلود تحقیق , كار…

 • دانلود پاورپوینت انتخاب تکنولوژی مناسب

  دانلود پاورپوینت انتخاب تکنولوژی مناسب دانلود پاورپوینت انتخاب تکنولوژی مناسب , دانلود پاورپوینت انتخاب تکنولوژی مناسب , مفهوم تکنولوژی مناسب…

 • ذیحساب نقش ذیحساب دردستگاههای دولتی و بودجه سازمانهای دولتی

  ذیحساب نقش ذیحساب دردستگاههای دولتی و بودجه سازمانهای دولتی ذیحساب نقش ذیحساب دردستگاههای دولتی و بودجه سازمانهای دولتی , ذیحساب…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان ویلایی 2 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان ویلایی 2 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش فایل اتوکد…

 • آبمیوه گیری طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  آبمیوه گیری طراحی شده در سالیدورک و کتیا آبمیوه گیری طراحی شده در سالیدورک و کتیا , Catia , solidworks…

 • برنامه ریزی جریان مواد

  برنامه ریزی جریان مواد برنامه ریزی جریان مواد , برنامه ریزی جریان مواد رفتن به سایت اصلی طی ارزیابی روش…