مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس

مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس

مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس , مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس , بررسی مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس , پایالن نامه مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس , دانلود وخرید مقاله مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذ

رفتن به سایت اصلی

مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری  با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس فهرست عنوان                                           صفحه فصل اول : کلیات تحقیق……………………………………………………………. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1 تشریح و بیان موضوع…………………………………………………………………………………………..1 اهمیت و اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………..6 فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 8 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………9 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………..12 فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه‌ی تحقیق…………………………………. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….15 نظام مالی و انواع نهادهای بازار پول و سرمایه………………………………………………………15 واسطه‌های مالی و انواع آن………………………………………………………………………………..21 تاریخچه و خصوصیات صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری……………………………………30 انواع شرکت‌های سرمایه‌گذاری…………………………………………………………………………..32 اهداف شرکت‌های سرمایه‌گذاری………………………………………………………………………..35 مقررات حاکم بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری…………………………………………………………44 پژوهش‌های انجام شده…………………………………………………………………………………….49 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………..58 ب فصل سوم : روش‌شناسی تحقیق……………………………………………….. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..60 روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………60 بیان عملیاتی فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………..61 جامعه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………64 نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………….65 روش‌های گردآوری اطلاعات و داده‌‌های تحقیق…………………………………………………67 تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………70 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………..70 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج……………………….. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….72 اطلاعات شرکت‌های سرمایه گذاری…………………………………………………………………73 اطلاعات شرکت‌های تولیدی…………………………………………………………………………..87 نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………….101 نتایج آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………106 نتایج آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………..111 نتایج آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………..114 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………….117 فصل پنجم : خلاصه و نتیجه‌گیری…………………………………………….. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………119 ج خلاصه تحقیق و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………..119 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق……………………………………………122 نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………127 محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………128 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی……………………………………………………………..129 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………..130 منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………131 منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………133 پیوست‌ها ……………………………………………………………………….135

 • مبانی نظری ماهیت نمایندگی مجلس

  مبانی نظری ماهیت نمایندگی مجلس مبانی نظری ماهیت نمایندگی مجلس , مبانی نظری ماهیت نمایندگی مجلس , مبانی نظری ,…

 • پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای

  پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای , پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای , دانلود پاورپوینت بودجه…

 • مقاله آموزشی مقدمات ظهور

  مقاله آموزشی مقدمات ظهور مقاله آموزشی مقدمات ظهور , مقاله , خرید مقاله , دانلود مقاله , دانلود و خرید…

 • شناسایی عوامل موثر برسنجش تاثیرگذاری استفاده از سیستم آموزش غیر حضوری در دانشگاه شیراز

  شناسایی عوامل موثر برسنجش تاثیرگذاری استفاده از سیستم آموزش غیر حضوری در دانشگاه شیراز شناسایی عوامل موثر برسنجش تاثیرگذاری استفاده…

 • آموزش و ارایه شبکه های حسگر

  آموزش و ارایه شبکه های حسگر آموزش و ارایه شبکه های حسگر , آموزش , ارایه , شبکه , حسگر…

 • پرسشنامه راهبردهای مقابله¬ای لازاروس و فولکمن (1988)

  پرسشنامه راهبردهای مقابله¬ای لازاروس و فولکمن (1988) پرسشنامه راهبردهای مقابله¬ای لازاروس و فولکمن (1988) , پرسشنامه راهبردهای مقابله¬ای لازاروس و…

 • تحقیق تأثیر انجماد بر کیفیت مواد غذایی

  تحقیق تأثیر انجماد بر کیفیت مواد غذایی تحقیق تأثیر انجماد بر کیفیت مواد غذایی , تأثیر انجماد بر کیفیت مواد…

 • آیین نامه نظام راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار تهران

  آیین نامه نظام راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار تهران آیین نامه نظام راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار تهران , آیین…

 • پاورپوینت شبیه سازی پایدار کننده سیستم قدرت منطق فازی

  پاورپوینت شبیه سازی پایدار کننده سیستم قدرت منطق فازی پاورپوینت شبیه سازی پایدار کننده سیستم قدرت منطق فازی , شبیه…

 • سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد

  سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد , سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد رفتن به سایت اصلی…

 • ترجمه مقاله متدهای پاسخ دی الکتریک برای تشخیص قدرت ترانسفورماتور

  ترجمه مقاله متدهای پاسخ دی الکتریک برای تشخیص قدرت ترانسفورماتور ترجمه مقاله متدهای پاسخ دی الکتریک برای تشخیص قدرت ترانسفورماتور…

 • ترجمه مقاله اثر بخشی مدیریت استرس برسلامت روان زنان مطلقه

  ترجمه مقاله اثر بخشی مدیریت استرس برسلامت روان زنان مطلقه ترجمه مقاله اثر بخشی مدیریت استرس برسلامت روان زنان مطلقه…

 • مقاله بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت

  مقاله بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت مقاله بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت…

 • ایجاد حداکثر توان عصبی- عضلاتی

  ایجاد حداکثر توان عصبی- عضلاتی ایجاد حداکثر توان عصبی- عضلاتی , ایجاد حداکثر توان عصبی عضلاتی , چکیده , این…

 • بار دیگر شهری که دوست میداشتم

  بار دیگر شهری که دوست میداشتم بار دیگر شهری که دوست میداشتم , نادر , ابراهیمی , شهری , دوست…