پروژه کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 , پروژه کارافرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 , طرح توجیهی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 , کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 , دانلود پروژه کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 , دانلود کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 , طرح توجیه فنی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 , توجیه اقتصادی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 , کارخانه تولید چراغ جلو

رفتن به سایت اصلی

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 در 132 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان                                                                                شماره صفحهخلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8بررسی بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9دلایل انتخاب محصول:………………………………………………………………………………………………………………………………… 10نقش محصول در زنجیره تولید:…………………………………………………………………………………………………………………….. 11زنجیره تولید چراغ خودرو……………………………………………………………………………………………………………………………. 12معرفی محصول و موارد كاربرد آن:……………………………………………………………………………………………………………….. 12مطالعه سیستماتیك بازار:………………………………………………………………………………………………………………………………. 131-تعریف محدوده محصول – بازار:……………………………………………………………………………………………………………… 132-شناخت عوامل موثر در تقاضا:………………………………………………………………………………………………………………….. 14از جمله عوامل موثردر تقاضای این محصول می توان به موارد زیر اشاره كرد:………………………………………………….. 143-بخش بندی بازار:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 144-شناخت اطلاعات لازم:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 156-انتخاب روش پیش بینی:………………………………………………………………………………………………………………………….. 15?-پیش بینی:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16برای محاسبه تقاضای دارندگان خودرو و با درنظ رگرفتن ضریب (5/2) خواهیم داشت:…………………………………… 16حال با داشتن این اطلاعات به انجام پیش بینی از طریق رگرسیون می پردازیم:…………………………………………………. 17حال می توان میزان تولید را برای سالهای 84 تا 86 بدست آورد:……………………………………………………………………. 17به این ترتیب مقادیر تقاضا برای محصول براساس تقاضای تولیدكننده برابر است با:………………………………………….. 18به همین ترتیب برای دارندگان خودرو خواهیم داشت:……………………………………………………………………………………. 18حال می توان میزا ن تقاضا را برای سالهای 84 تا 86 بدست آورد:………………………………………………………………….. 19به این ترتیب پیش بینی تقاضا كل برای محصول مطابق جدول زیر است:………………………………………………………….. 19میزان تولید خودروی پژو 206 در سالهای بین 80-83………………………………………………………………………………….. 20میزان مصرف چراغ خودرو پژو 206 از سوی دارندگان خودرو………………………………………………………………………. 21فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22طرح فنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه……………………………………………………………………………………….. 24تشریح فرآیند تولید………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24برش كاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 251-طرح و ساختمان قیچی های گیوتینی:………………………………………………………………………………………………………… 262-جنس و ساختمان یك قیچی…………………………………………………………………………………………………………………….. 27سازندگان بزرگ و اصلی قیچی ها سه مسئله را در طرح ساختمانی این وسائل در نظر گرفته اند:……………………….. 273) مقایسه قیچی هیدرولیكی و مكانیكی:……………………………………………………………………………………………………….. 29دستگاهها و تجهیزات خط تولید……………………………………………………………………………………………………………………. 30برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد (چراغ جلو)…………………………………………………………………………. 31برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………………… 32قیچی برش ورق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33بدست می آید كه در این رابطه:…………………………………………………………………………………………………………………….. 33II. پرسكاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33تقسیم بندی پرسها:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34پرس ها را از نقطه نظر محرك به دسته های ذیل می توان تقسیم كرد:……………………………………………………………… 34الف- وسیله محرك ضربه زدن،…………………………………………………………………………………………………………………….. 341-مكانیكی:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 342- هیدرولیكی:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34ب- تعداد میل لنگ ها، میله های هم محور و غیره…………………………………………………………………………………………. 34پرسهای هیدرولیكی:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 353-پرسهای میل لنگی:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 364)تناژ پرسها:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 365-طرز عمل پرسها:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 371-یك عمله:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 372-دوعمله:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 383-سه عمله:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38پرس ضربه ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39تناژ پرس ضربه ای كه به منظور برش قطعات بكار می رود از رابطه ذیل بدست می آید……………………………………. 39پرس هیدرولیك:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40تناژ پرس های هیدرولیك كه به منظور فرم دهی قطعات بكار می رود از رابطه:………………………………………………… 40لبه كاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41لعاب زنی و پخت لعاب (لاك)……………………………………………………………………………………………………………………… 41رسوب دهی بخار آلومینیم (Aluminum Vapour Deposition)………………………………………………………………. 42دستگاه رسوب دهی بخار آلومینیوم:………………………………………………………………………………………………………………. 44ایجاد و اتصال با چسب………………………………………………………………………………………………………………………………… 45نقطه جوش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45عملیات مونتاژ نهایی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 45بسته بندی:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46فرآیند تولید قطعات چراغ پژو 206………………………………………………………………………………………………………………. 46شیشه چراغ جلوی خودرو……………………………………………………………………………………………………………………………. 46تشریح عملیات لازم ساخت قطعه:………………………………………………………………………………………………………………… 46كاسه چراغ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47قاب نگهدارنده……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47قطعات اتصال چراغ به بدنه………………………………………………………………………………………………………………………….. 483-3- بررسی ایستگاهها و شیوه های كنترل كیفیت………………………………………………………………………………………… 48به طور كلی اهداف كنترل كیفیت را میتوان به صورت زیر خلاصه كرد:……………………………………………………………. 48مراحل بازرسی كلی باتوجه به وضعیت هر صنعت به ترتیب ذیل می باشند:……………………………………………………… 501-3-3- كنترل مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 502-3-3- كنترل عملیات تولید………………………………………………………………………………………………………………………. 51الف) بازرسی پس از پرسكاری……………………………………………………………………………………………………………………… 51ب) بازرسی صحت اتصال قاب نگهدارنده و قطعات اتصال:……………………………………………………………………………. 51ج) بازرسی پس از پوشش دهی كاسه چراغ:…………………………………………………………………………………………………… 52مشخصات فنی محصول همانطور كه در بخش (1-2) ذكر شد عبارتنداز:…………………………………………………………. 52روشهای آزمون این مشخصات ذیلاً تشریح می شود……………………………………………………………………………………….. 523-3-3- روش آزمایش مشخصات مكانیكی………………………………………………………………………………………………….. 524-3-3- روش آزمایش طول عمر…………………………………………………………………………………………………………………. 535-3-3- آزمایش تیغه های اتصال…………………………………………………………………………………………………………………. 536-3-3- آزمایش مقاومت در مقابل شرایط محیطی………………………………………………………………………………………… 538-3-3- آزمایش زنگ زدگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 549-3-3-آزمایش مقاومت در درجه حرارتهای مختلف……………………………………………………………………………………. 549-3-3-آزمایش وضعیت تابش نور………………………………………………………………………………………………………………. 54مشخصات صحفه تابش نور به شرح زیر است:……………………………………………………………………………………………….. 5510-3-3- آزمون مقاومت در برابر لرزش (ارتعاش)………………………………………………………………………………………. 56مشخصات دستگاه آزمون:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 564-3- محاسبه ظرفیت، برنامه تولید، شرایط عملكرد………………………………………………………………………………………. 571-5-3-ورق فولاد كششی…………………………………………………………………………………………………………………………… 58باتوجه به ابعاد ورق مصرفی وكاسه چراغ ، تعدادورق برشی بدست آمده از هر ورق برابر است با:…………………….. 592-5-3- حباب شیشه ای چراغ جلو خودرو…………………………………………………………………………………………………. 603-5-3-مواد لازم برای چربی گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 601-3-5-3- شستشو با نفت:………………………………………………………………………………………………………………………… 612-3-5-3- چربی گیری با سود سوزآور:……………………………………………………………………………………………………… 613-3-5-3-چربی گیری با جریان برقك……………………………………………………………………………………………………….. 614-3-5-3-شستشو با اسید:…………………………………………………………………………………………………………………………. 624-5-3-چسب سیلیكونی……………………………………………………………………………………………………………………………. 625-5-3-مفتول آلومینیوم………………………………………………………………………………………………………………………………. 626-5-3-لاك………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 627-5-3-پیچ تنظیم و واشر…………………………………………………………………………………………………………………………… 638-5-3- مواد بسته بندی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 632-6-3-نقشه استقرار ماشین آلات……………………………………………………………………………………………………………….. 64نقشه استقرار ماشین آلات طرح (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………. 65نقشه استقرار ماشین آلات طرح (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………………………………………… 653-6-3-نقشه جریان مواد……………………………………………………………………………………………………………………………. 665-1-6-3-دستگاه نقطه جوش……………………………………………………………………………………………………………………. 686-1-6-3-دستگاه فاس………………………………………………………………………………………………………………………………. 687-1-6-3-كمپرسور…………………………………………………………………………………………………………………………………… 688-1-6-3-كوره الكتریكی…………………………………………………………………………………………………………………………… 689-1-6-3-ركتیفایر…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6910-1-6-3-وان های شستشو و چربی گیری……………………………………………………………………………………………….. 69جمع بندی ماشین آلات مورد نیاز این واحد در جدول (9-3) درج شده است…………………………………………………. 697-3-تعیین مشخصات ضروری تاسیسات عمومی………………………………………………………………………………………….. 701-7-3-آزمایشگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 702-7-3-تعمیرگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 703-7-3-تاسیسات برق………………………………………………………………………………………………………………………………… 71الف) برق مورد نیاز خط تولید………………………………………………………………………………………………………………………. 71ب) برق مورد نیاز كل واحد:………………………………………………………………………………………………………………………… 72برآورد عمومی برق مصرفی خط تولید (چراغ جلو)……………………………………………………………………………………….. 72برآورد برق مصرفی تولید (چراغ راهنما و خطر)……………………………………………………………………………………………. 73برق مصرفی كل واحد تولید چراغ خودرو……………………………………………………………………………………………………… 73برآورد برق مصرفی تولید (چراغ راهنما و خطر)……………………………………………………………………………………………. 74ج) برق مصرفی سالیانه:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 74مجموع موارد ذیل برق مصرفی سالیانه را برحسب كیلووات ساعت بدست می دهد:…………………………………………. 741- مصرف برق دستگاهها و تجهیزات اصلی و تاسیسات عمومی بصورت:………………………………………………………. 74برآور برق مصرفی واحد تولیدی (چراغ راهنما و خطر)………………………………………………………………………………….. 754-7-3- تاسیسات آب………………………………………………………………………………………………………………………………… 76برآورد آب روزانه واحد (چراغ راهنما و خطر)………………………………………………………………………………………………. 775-7-3-تاسیسات سوخت رسانی…………………………………………………………………………………………………………………. 77انواع و میزان سوخت مصرفی واحد (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………… 786-7-3-تجهیزات حمل و نقل……………………………………………………………………………………………………………………… 786-7-3-سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه…………………………………………………………………………………………………………. 79سوخت موردنیاز وسایل نقلیه (چراغ راهنما و خطر)………………………………………………………………………………………. 797-7-3-تاسیسات گرمایش………………………………………………………………………………………………………………………….. 808-7-3-سرمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80تاسیسات گرمایش و سرمایش……………………………………………………………………………………………………………………….. 819-7-3-سیستم اطفاء حریق…………………………………………………………………………………………………………………………. 8110-7-3-هوای فشرده………………………………………………………………………………………………………………………………… 8211-7-3-دیگ بخار……………………………………………………………………………………………………………………………………. 828-3-نیروی انسانی مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………………….. 82بخش های مختلف سازمانی مورد بررسی عبارتنداز:……………………………………………………………………………………….. 821-8-3-برآورد پرسنل تولیدی……………………………………………………………………………………………………………………… 83الف) تكنیسین خط تولید……………………………………………………………………………………………………………………………… 83ب) كاركنان تولیدی:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83نیروی انسانی تولید (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………………………… 84نیروی انسانی تولید (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………………………………………………………….. 85ج) كاركنان آزمایشگاه:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 852-8-3-برآورد پرسنل غیرتولیدی………………………………………………………………………………………………………………… 86الف) مدیریت:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86ب) كاركنان امور اداری و خدمات:……………………………………………………………………………………………………………….. 86ج) كاركنان تعمیرگاه و تاسیسات:………………………………………………………………………………………………………………….. 86نیروی انسانی غیرتولیدی (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………………… 87نیروی انسانی غیرتولیدی (چراغ راهنما و جلو)………………………………………………………………………………………………. 879-3-محاسبه سطح زیربنا و مساحت مورد نیاز……………………………………………………………………………………………… 881-9-3-مساحت سالن تولید………………………………………………………………………………………………………………………… 882-9-3-محاسبه انبار مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………. 89الف) انبار مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89ب) محاسبه سطج انبار محصول:…………………………………………………………………………………………………………………… 903-9-3-مساحت، تاسیسات و تعمیرگاه………………………………………………………………………………………………………… 91برآورد تاسیسات و تعمیرگاه…………………………………………………………………………………………………………………………. 914-9-3-مساحت آزمایشگاه…………………………………………………………………………………………………………………………. 925-9-3-مساحت ساختمانهای اداری، رفاهی،‌خدماتی…………………………………………………………………………………….. 92برآورد مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی…………………………………………………………………………………… 936-9-3-مساحت زمین، ساختمان و محوطه سازی…………………………………………………………………………………………. 93مساحت ساختمانها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 94مساحت اجرای محوطه سازی………………………………………………………………………………………………………………………. 957-9-3-نقشه جانمائی ساختمانها…………………………………………………………………………………………………………………. 95نقشه جانمایی ساختمانها………………………………………………………………………………………………………………………………. 9610-3-زمانبندی اجرای پروژه……………………………………………………………………………………………………………………… 97فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98بررسی مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 98مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 991-4-اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و برآورد آن………………………………………………………………………………. 1001-1-4-برنامه تولید سالیانه……………………………………………………………………………………………………………………….. 100خلاصه این اطلاعات در جدول (1-4) مشاهده می گردد…………………………………………………………………………….. 100شرایط عملكرد واحد…………………………………………………………………………………………………………………………………. 100شرایط عملكرد واحد…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1012-1-4-مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی…………………………………………………………………………………………………… 101برآورد هزینه تامین مواد اولیه مصرفی (چراغ جلو)………………………………………………………………………………………. 102برآورد هزینه تامین مواد اولیه مصرفی (چراغ راهنما و جلو)…………………………………………………………………………. 1033-1-4هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………….. 104نتایج این اطلاعات در جدول (3-4) قابل مشاهده می باشد………………………………………………………………………….. 104هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………….. 104هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز (چراغ راهنما و جلو)……………………………………………………………………….. 1054-1-4-هزینه خدمات نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………………. 105جدول (4-4) چكیده این محاسبات را نشان می دهد………………………………………………………………………………….. 106هزینه های خدمات نیروی انسانی (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………….. 106هزینه های خدمات نیروی انسانی (چراغ راهنما و خطر)………………………………………………………………………………. 1075-1-4-جمع بندی اجزاء‌و برآورد سرمایه در گردش………………………………………………………………………………….. 107الف) مواد اولیه و قطعات مورد نیاز:……………………………………………………………………………………………………………. 108ب) حقوق و دستمزد كاركنان…………………………………………………………………………………………………………………….. 108ج) انرژی مورد نیاز :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 108د) هزینه های فروش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108هـ) سایر هزینه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109جمع اقلام سرمایه در گردش (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………… 109جمع اقلام سرمایه در گردش (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………… 1102-4-اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت و برآورد آن………………………………………………………………………………………. 1101-2-4-هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید………………………………………………………………………………………. 111هزینه های تامین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید (چراغ جلو)…………………………………………………………………. 112هزینه های تامین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………… 1132-2-4-هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی……………………………………………………………………………………………….. 113هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………. 114هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………………………………… 1143-2-4-هزینه زمین، ساختمان و محوطه سازی:………………………………………………………………………………………….. 116برآورد هزینه های زمین، محوطه سازی و ساختمان سازی (چراغ جلو)………………………………………………………….. 1164-2-4-هزینه وسائط نقلیه عمومی و وسایل حمل ونقل……………………………………………………………………………….. 117هزینه وسایل نقلیه عمومی و حمل و نقل (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………… 117هزینه وسایل نقلیه عمومی و حمل و نقل (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………… 1175-2-4-هزینه لوازم و اثاثیه اداری……………………………………………………………………………………………………………… 1186-2-4-هزینه های قبل از بهره برداری………………………………………………………………………………………………………. 118الف) هزینه های مطالعات اولیه……………………………………………………………………………………………………………………. 118ب)هزینه ثبت قراردادها و تسهیلات مالی……………………………………………………………………………………………………. 118ج)هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی………………………………………………… 118د) هزینه های جاری دوره اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………… 119ح) هزینه های پیش بینی نشده……………………………………………………………………………………………………………………. 119جمع بندی هزینه های قبل از بهره برداری در جدول (10-4) ارائه شده است……………………………………………….. 119هزینه های قبل از بهره برداری (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………. 119هزینه های قبل از بهره برداری (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………………………………………… 1207-2-4-جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت………………………………………………………………………………………… 120جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………… 120جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت (چراغ راهنما وخطر)……………………………………………………………………… 1213-4-كل سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 121برآورد سرمایه گذاری (چراغ جلو)……………………………………………………………………………………………………………… 122برآورد سرمایه گذاری (چراغ راهنما و خطر)……………………………………………………………………………………………….. 1224-4-هزینه های تولید……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1221-4-4-هزینه های ثابت……………………………………………………………………………………………………………………………. 123برآورد هزینه های ثابت (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………………… 124برآورد هزینه های ثابت (چراغ راهنما وخطر)………………………………………………………………………………………………. 1244-4-هزینه های متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………….. 125برآورد هزینه متغیر (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………………………. 125برآورد هزینه متغیر (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………………………………………………………… 126فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 127ارزیابی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………… 1275-4-قیمت تمام شده محصول…………………………………………………………………………………………………………………… 128برآورد كل هزینه سالانه (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………………… 128برآورد كل هزینه سالانه (چراغ راهنما وخطر)………………………………………………………………………………………………. 128باتوجه به ظرفیت اسمی واحد، قیمت تمام شده محصول برابر است با:………………………………………………………….. 1286-4-صورتهای مالی و شاخص های اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………… 1297-4-ارزیابی مالی و اقتصادی طرح…………………………………………………………………………………………………………….. 129شاخص های مالی و اقتصادی طرح (چراغ جلو)………………………………………………………………………………………….. 129شاخص های مالی و اقتصادی طرح (چراغ راهنما و خطر )…………………………………………………………………………… 130 خلاصه طرح :در این طرح به بررسی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . مقدمه:طرحی كه در پیش رو داریم، طرح ارزیابی ایجاد كارخانه تولید چراغ خودرو است و از زیر مجموعه های صنعت خودروسازی محسوب می شود و در مونتاژ خودرو بكار می رود .چراغ خودرو واژه عامی است، می توان آنرا شامل قطعاتی مانند: چراغ جلو، چراغ های راهنما، چراغهای خطر عقب، چراغهای پلاك و چراغهای داخل اتومبیل دانست.بی شك صنعت خودروسازی از بزرگترین صنایع تولید جهان است كه دوره ها و تحولات بسیار مهم صنعتی از دل این صنعت برخاسته است بطور مثال عصر تولید انبوه از تغییر و تحولات در صنعت تولید و مونتاژ و در ابتدا در كارخانجات تولید خودروی Ford، توسط هنری فورد به جهان صنعت معرفی شد كه زندگی بشر را بدون تردید دگرگون كرده است.در كشور ما نیز كارخانجات متعددی در زمینه تولید خودرو فعالیت می كنند كه سابقه آن به دهه چهل شمسی بر می گردد و بعد از انقلاب نیز سرمایه گذاری های بسیاری در این زمینه، صورت گرفته است و هم اكنون كارخانجات متعددی در این زمینه مشغول فعالیت هستند.از اجزاء تشكیل دهنده یك خودرو می توان از انواع چراغهایی نامبرد كه برای عملكرد خودرو در شرایط مختلف بسیار ضروری هستند. چراغها در خودرو انواع مختلفی دارندو  می توان انواعی از آن را نامبرد، مانند: چراغ جلو، چراغهای راهنما، چراغهای خطر عقب، چراغهای پلاك، چراغهای مه شكن، چراغهای داخل اتومبیل و از این قبیل. دلایل انتخاب محصول:در سالهای اخیر توجه خاصی به صنعت خودروسازی در كشور مبذول شده و سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی نیز در این بخش جلب شده است و طرحهای نوینی در مورد تولید اتومبیل های خارجی و داخلی بررسی شده است. باتوجه به اینكه این محصول انواع مختلفی دارد و در صنعت خودروسازی مورد استفاده قرار می گیرد و با درنظر گرفتن اینكه صنایع خودروسازی در كشور رو به پیشرفت است و راه توسعه را در پی شگرفته است، سرمایه گذاری در این بخش می تواند همسو با صنعت خودرو بازده خوبی داشته و از حمایت های خاصی برخوردار گردد.در شرایطی كه در بازار موجود پارامترهای رقابت مفهوم بیشتری پیدا می كنند و مشتریان امكان انتخابهای بیشتری دارند، وجود تامین كنندگانی كه محصولاتی با كیفیت بالا تولید كنند بسیار مورد نیاز خواهد بود.دیگر انگیزه های تولیدچراغ خودرو ضریب مصرف بالای این محصول و انواع مخلتف آن در خودرو است. همچنین بازار لوازم یدكی نیز برای این محصول شرایط مناسبی دارد به این ترتیب كه مصرف چراغدر تعمیرات اتومبیل بالاست و در هنگام اكثر تصادفات شهری و جاده ای اولین صدمات وارده به چراغ خواهد بود. در سالهای اخیر تقاضا برای انواع چراغهای تزئینی و لوكس نیز افزایش یافته و امكان تولید برای سلایق مختلف مهیا است.مسائل دیگری كه بطور معمول برای هر سرمایه گذاری در یك طرح مدنظر قرار می گیرند نیز مانند سهم بازار، قیمت فروش و تمام شده مناسب ودیگر پارامترها نیز در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفت. 2-شناخت عوامل موثر در تقاضا:از جمله عوامل موثردر تقاضای این محصول می توان به موارد زیر اشاره كرد:الف) تقاضای مستقیم كارخانه سازنده، كه به نرخ تولید خودرو توسط آن كارخانه بستگی دارد. از آنجایی كه چراغ محصولی بدون جانشین است كارخانه ملزم به تهیه آن خواهد بود و باتوجه به آمار تولید خودرو و كیفیت محصول، تقاضا انجام خواهد شد.ب) تقاضای محصول به عنوان قطعه یدكی – باتوجه به آمار تصادفات و فرسودگی ها و از كارافتادگی چراغ‌های اتومبیل تقاضا برای محصول انجام خواهد شد. از آنجا كه داشتن چراغ از لحاظ قوانین راهنمایی و رانندگی الزامی است، تقاضا برای محصول به محض از كارافتادگی یا حادثه بایستی برآورده شود.ج) واردات و صادرات از عوامل دیگر موثر در تقاضای محصول است كه در این مورد تقریباً به تمامی از خارج وارد می گردد.د) كالای جانشین، كه برای این محصول نمی توان كالای جانشینی قائل شد. 3-بخش بندی بازار:بخش بندی بازار براساس مناطق جغرافیایی، گروه های مصرف كننده و موارد مصرف انجام می گیرد. این بخش بندی در قسمت اول و در تعریف محدوده محصول – بازار انجام گرفته است كه نتیجه آن به این ترتیب است كه محصول برای بازار ایران و برای دو گروه مصرف كننده (تولید كننده و دارندگان خودرو) و برای تامین روشنایی و استفاده در خودرو تولید خواهد شد. 4-شناخت اطلاعات لازم:جهت مطالعه بازار در این قسمت می بایست اطلاعات لازم را مشخص نماییم. برای این منظور به اطلاعات زیر نیازمندیم:-          شناخت تولید كننده خودرو و آمار تولید خودرو توسط تولیدكننده-          میزان خودروهای مموجود نزد دارندگان خودرو-          میزان تولیدات فعلی این محصول-          میزان واردات و صادرات محصول و شرایط ان-          آمار در مورد طرح های در دست اجرا در زمینه تولید این محصول ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینهچراغ جلوی خودرو (پژو 206) متشكل از شیشه چراغ، كاسه چراغ، قاب نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه می باشد كه این اجزاء با پیچ تنظیم و واشر به یكدیگر مونتاژ می گردد.از میان اجزاء متشكله چراغ خودرو. شیشه چراغ جلو به صورت آماده، از واحدهای تولیدكننده موجود در سطح كشور خریداری می‌شود پیچ تنظیم و واشر نیز به عنوان قطعات خریدنی محسوب می شوند لذا در واحد صرفاً كاسه، قاب نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه ساختهو ضمن مونتاژ و بسته بندی به مراكز توزیع عرضه خواهند شد.با بررسی فرآیند ساخت اجزاء می توان پی برد كه عملاً روش تولید از تنوع برخوردار نبوده و صرفاً به روش معمولی تولید ومونتاژ بر می گردند.لازم به یادآوری است كه چراغ جلو پژو 206 مبنای محاسبات فنی – مالی و اقتصادی طرح بوده است. تشریح فرآیند تولیدجهت تشریح فرآیند تولید. جداول روند تولید قطعه همراه با زمانهایی درجه گردیده اند كه این زمنها تماماً بر مبنای اصول تجربی كار با دستگاهها و مهارت كارگر معمولی محاسبه و ذكر شده اند.زمانبندی صرفاً به معنای پی بردن به حدود زمان ساخت قطعه می باشد و این زمان در محاسبه تعداد ماشین آلات بر مبنای ظرفیت اسمی كارخانه تولیدی بسیار مهم است.در دنباله مطالب، شناسنامه عملیات به همراه تشریح روند ساخت هر قطعه و ماشین آلات درج می گردد در هر مورد وزن، ابعاد، جنس و مرحله ساخت به تفكیك درج شده است.تشریح فرآیند به منزله تشریح یكایك عملیات انجام گرفته بر روی مواد اولیه تا حصول محصول نهایی شامل عملیات ذیل می باشد:1-                برش كاری (برای تولید كاسه چراغ، نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه)2-                پرس كاری (برای تولید كاسه چراغ ، قاب نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه)3-                لبه كاری (در تولید كاسه چراغ)4-                لعاب (لاك) زنی ( در تولید كاسه چراغ) و پخت لعاب5-                رسوب دهی با آلومینیوم (  در تولید كاسه چراغ)6-                چربی زدائی (در تولید كاسه چراغ1-7- چسب زنی (جهت اتصال شیشه و كاسه چراغ به قاب نگهدارنده)2-7- نقطه جوش (جهت اتصال قطعات چراغ به بدنه با قاب نگهدارنده)3-7-مونتاژ نهایی‌(با استفاده از پیچ تنظیم و واشر) 3) مقایسه قیچی هیدرولیكی و مكانیكی:با یكسان بودن عوامل دیگر، می توان گفت قیچی مكانیكی از قیچی هیدرولیكی سریعتر است. قیچی‌های هیدرولیكی معمولاً برای كارهای سنگین یعنی برش ورقهای ضخیم بكار می روند، هرچند امروزه قیچی‌های هیدرولیكی برای كارهای سبك تر را نیز می توان یافت. امتیاز مهم قیچی های هیدرولیكی امكان تنظیم زاویه برش آنها است. با افزایش زاویه تیغه می توان ورقهای ضخیم تر را بریده و ظرفیت قیچی را گسترش داد.اكثر قیچی های هیدرولیك، این امتیاز را دارند كه اضافه بار شدن قیچی معمولاُ موجب آسیب به اسكلت آنها نمی شود. انتخاب بین قیچی های هیدرولیكی و مكانیكی به ماهیت كار بستگی شدیدی دارد و در اكثر موارد این انتخاب را می توان به وضوح انجام داد.اكثر قیچی ها از ساختمان محرك فوقانی استفاده می كنند، بدین معنی كه محور محرك، دنده ها، چرخ طیار و موتور در بالای یك گلوئی قرار دارند كه در پهلوی تنه قیچی هاست. امتیاز مهم این ساختمان در آن است كه می توان ورقهای طولانی تری نسبت به عرض قیچی را برید. البته ورق از فاطه بین دو قسمت پرس عبور می كند. قیچی ها با محرك زیرین جمع و جورتر بوده و دید بهتری را درهنگام كار فراهم می سازند. برای كارهای مستقیم و یا قرار دادن قیچی در شرایط تولید این مزیت بسیار مهم است. دستگاهها و تجهیزات خط تولیدبه كارگیری ماشین آلات و دستگاههای مناسب از اساسی ترین اركان طراحی واحدهای صنعتی می‌باشد، چرا كه انتخاب ماشین آلات مناسب می تواند در بهبود كیفیت محصول و بهینه سازی سرمایه گذاری نقش موثری داشته باشد. در این بخش به نیازهای فنی طرح كه تشریح گردید، ماشین آلات مناسب انتخاب خواهد شد. همچنین باتوجه به توانائیهای صنعتی كارخانجات ماشین سازی كشور، در مورد تامین ماشین آلات از داخل یا خارج كشور تصمیم گیری می شود. پس از معرفی و انتخاب ماشین آلات باتوجه به ظرفیت تولید طرح و همچنین ظرفیت هر دستگاه تعداد ماشین آلات مورد نیاز محاسبه خواهد شد.در خاتمه نیز براساس تعداد ماشین آلات و چگونگی جریان تولید، طرح استقرار ماشین آلات ارائه می گردد و نقشه جریان مواد روی آن نمایش داده می شود.لازم به ذكر است كه در این برآورد ابزار آلات و قید و بستها یمورد نیاز كه دارای قیمت پایینی هستند، مورد بررسی قرار نمی گیرند و در بخش محاسبات مالی 5% ارزش ماشین آلات اصلی به این موارد اختصاص می یابد.

 • فایل اتوکد برش ساختمان آپارتمان 4 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد برش ساختمان آپارتمان 4 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش فایل اتوکد برش ساختمان آپارتمان 4 طبقه…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 80

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 80 آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی…

 • پاورپوینت بررسی دستگاه گوارش

  پاورپوینت بررسی دستگاه گوارش پاورپوینت بررسی دستگاه گوارش , دانلود پاورپوینت بررسی دستگاه گوارش , تحقیق بررسی دستگاه گوارش ,…

 • نابرابری چبیشف

  نابرابری چبیشف نابرابری چبیشف , نابرابری چبیشف , نابرابری , چبیشف , تحقیق , دانلود تحقیق , پروژه رفتن به…

 • مقاله کشاورزی با عنوان بررسی دو گیاه عناب و کنار

  مقاله کشاورزی با عنوان بررسی دو گیاه عناب و کنار مقاله کشاورزی با عنوان بررسی دو گیاه عناب و کنار…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی

  پروژه کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی پروژه کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی , پروژه کارافرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی ,…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قائنات

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قائنات شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قائنات , نقشه محدوده سیاسی شهرستان قائنات , لایه…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود، خودپنداره، خود آرمانی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود، خودپنداره، خود آرمانی مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود، خودپنداره، خود آرمانی , مبانی نظری ,…

 • پروژه حسابداری بیمارستان

  پروژه حسابداری بیمارستان پروژه حسابداری بیمارستان , پروژه حسابداری بیمارستان , دانلود پروژه حسابداری بیمارستان , خرید پروژه حسابداری بیمارستان…

 • پروژه کارآفرینی تاسیس کلینیک مددکاری اجتماعی

  پروژه کارآفرینی تاسیس کلینیک مددکاری اجتماعی پروژه کارآفرینی تاسیس کلینیک مددکاری اجتماعی , پروژه کارافرینی تاسیس کلینیک مددکاری اجتماعی ,…

 • گزارش کارآموزی در شرکت اروم آدا

  گزارش کارآموزی در شرکت اروم آدا گزارش کارآموزی در شرکت اروم آدا , گزارش کاراموزی شرکت اروم ادا برای صنایع…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی مبانی نظری وپیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی , مبانی نظری وپیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی رفتن…

 • تحقیق روش صنعتی تولید اسید نیتریك

  تحقیق روش صنعتی تولید اسید نیتریك تحقیق روش صنعتی تولید اسید نیتریك , دانلود پروژه مهندسی شیمی , پروژه تولید…

 • برآورد عملکرد صاعقه­ ی پست ناشی از برخورد صاعقه در خطوط هوایی متصل

  برآورد عملکرد صاعقه­ ی پست ناشی از برخورد صاعقه در خطوط هوایی متصل برآورد عملکرد صاعقه­ ی پست ناشی از…

 • مبانی نظری اخلاق حسابرسی، تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی، اخلاق ناکارآمد حسابرسی، کیفیت حسابرسی

  مبانی نظری اخلاق حسابرسی، تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی، اخلاق ناکارآمد حسابرسی، کیفیت حسابرسی مبانی نظری اخلاق حسابرسی، تعهد…