پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو , پروژه کارافرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو , طرح توجیهی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو , کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو , دانلود پروژه کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو , دانلود کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو , طرح توجیه فنی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو , توجیه اقتصادی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو , کارگاه تولید فیلتر هوا

رفتن به سایت اصلی

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید  فیلتر هوای خودرو در 81 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان                                                                            شماره صفحهخلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9نام کامل طرح و محل اجرای آن :……………………………………………………………………………………………………………… 9محل اجرا :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9مشخصات متقاضیان :……………………………………………………………………………………………………………………………. 10دلایل انتخاب طرح :……………………………………………………………………………………………………………………………… 10وضعیت و میزان اشتغالزایی :………………………………………………………………………………………………………………….. 11تاریخچه و سابقه مختصر طرح :……………………………………………………………………………………………………………… 11نام و کد محصولات………………………………………………………………………………………………………………………………. 11در اشکال زیر چند نمونه از فیلترهای هوا نشان داده شده است………………………………………………………………… 12دسته بندی محصول………………………………………………………………………………………………………………………………. 12در حالت کلی فیلترهای هوا به چهار گروه عمده زیر تقسیم بندی میشوند :………………………………………………… 12شماره تعرفه گمرکی………………………………………………………………………………………………………………………………. 13شرایط واردات محصول…………………………………………………………………………………………………………………………. 14بازار OEM………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14بازار OES…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14بازار AM……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول……………………………………………… 15بررسی قیمتهای داخلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 15در طرح حاضر قیمت متوسط انواع فیلتر بهصورت زیر در نظر گرفته شده است :……………………………………… 16بررسی قیمت های جهانی فیلترهوا…………………………………………………………………………………………………………. 16معرفی موارد مصرف وکاربرد…………………………………………………………………………………………………………………. 17در جدول زیر جمع بندی موارد کاربرد این محصول خلاصه شده است…………………………………………………….. 18همانطوربکه پبشتر نبز اشاره گردبد بازار قطعات خودرو که فیلتر هوا نیز در آن جای دارد خود به گروه های زیر تقسیم بندی میگردد:     18بازار OEM :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19بازار OES :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19بازار AM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول…………………………………………………… 20-1-9 کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول………………………………………………………………………. 20-1-9-1 کشورهای عمده مصرف کننده…………………………………………………………………………………………………. 20در جدول بالا برای برآورد حجم مصرف به شیوه زیر رفتار شده است :…………………………………………………….. 21بازار OE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21بازار AM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21کشورها ی عمده تولیدکننده……………………………………………………………………………………………………………………. 21شرایط صادرات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22وضعیت عرضه و تقاضا………………………………………………………………………………………………………………………….. 23بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون…………………………………………………………. 23بررسی ظرفیت های بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………. 23با مراجعه به اطلاعات وزارت صنایع و معادن، ظرفیت بهره برداری در سطح کشور به صورت جدول زیر جمع بندی شده است:            23بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید فیلتر هوا در کشور…………………………………………………………………………. 24با توجه به جدول فوق و بااستناد بر تاریخ بهره برداری از واحدهای فعال کشور، روند ظرفیت نصب شده کشور درجدول زیر جمع بندی شده است:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24بررسی روند تولید واقعی فیلتر هوا در کشور……………………………………………………………………………………………. 25بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال……………………………………………………………………………………… 26فیلترهای مورد استفاده در انواع خودروها به گروه های زیر تقسیم بندی میشوند :………………………………………. 26نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی ( در واحدهای فعال…………………………………………….. 26کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید…………………………………………………………….. 27بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرح های توسعه در دست اجرا……………………………………………………………. 27وضعیت کل طرحهای در حال ایجاد تولید فیلتر هوا در کشور……………………………………………………………………. 28بررسی وضعیت طرحهایی که دارای پیشرفت بیش ازصفر هستند………………………………………………………………. 29پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور………………………………………………………………………………………………………… 30الف ( پیشبینی عرضه واحدهای فعال………………………………………………………………………………………………………. 30ب ( پیشبینی عرضه واحدهای در حال ایجاد……………………………………………………………………………………………. 30با توجه به جدول بالا ، ظرفیت طرحهای در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیشبینی است :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا آخر سال 1385………………………………………………………… 31بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون……………………………………………………………………………… 32برآورد میزان مصرف درصنایع خودروسازی…………………………………………………………………………………………….. 32برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو……………………………………………………………………… 34بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه تا آخر سال 1385…………………………………………………………………. 34بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم……………………………………………………… 36الف ( پیش بینی تقاضا در بازار خودروسازان…………………………………………………………………………………………… 36ب ( بازار خدمات پس از فروش خودرو…………………………………………………………………………………………………. 36جمع بندی پیش بینی تقاضای بازار داخل در آینده…………………………………………………………………………………… 37با جمع بندی تقاضای بازار خودروسازان و بازار AM  پیش بینی تقاضای بازار داخل در آینده  به شرح جدول زیر آمده است : 37جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار 37نتیجه گیری نهایی امکان پذیری ایجاد واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار………………………………………. 38با عنایت بر مطالعات صورت گرفته، نتیجه گیری میشود که احداث واحدهای جدید تولید فیلتر هوا، تنها در شرایط زیر توجیه پذیر خواهد بود:     38بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید وعرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها……………… 39نگاهی به روش تولید فیلترهای هوا…………………………………………………………………………………………………………. 39مجموعه فیلترهای مورد استفاده در صنعت خودرو به دو گروه عمده تقسیم میگردند :………………………………… 39روش تولید فیلترهای پلاستیکی………………………………………………………………………………………………………………. 39روش تولید فیلترهای پلاستیکی را میتوان به صورت فرایند زیر نمایش داد :………………………………………………. 39شرح هر کدام از مراحل تولید را میتوان به صورت زیر ارائه کرد :…………………………………………………………….. 40آماده سازی مواد اولیه پلیمری (رزین (……………………………………………………………………………………………………. 40برش کاغذ به اندازه مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………… 40رم دهی کاغذ به شکل کنگره………………………………………………………………………………………………………………….. 40فرم دهی کاغذ کنگره شده به شکل رول………………………………………………………………………………………………….. 41تزریق مواد پلیمری در قسمت فوقانی و تحتانی کاغذ کنگره و رول شده…………………………………………………….. 41روش تولید فیلترهای فلزی…………………………………………………………………………………………………………………….. 42روش تولید فیلترهای فلزی را میتوان به صورت فرایند زیر نمایش داد :…………………………………………………….. 42برش ورق فلزی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42فرم دهی ورق بریده شده به وسیله قالب و تولید رول فیلتر……………………………………………………………………….. 43جوشکاری ورق یا درزکوبی آن………………………………………………………………………………………………………………. 43پانچ و فرمدهی قطعه بالا و پایین فیلتر…………………………………………………………………………………………………….. 43تزریق قطعات پلاستیکی………………………………………………………………………………………………………………………… 43فرم دهی کاغذ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44مونتاژ فیلتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44نگاهی به سطح تکنولوژی مورد استفاده در تولید فیلتر هوا……………………………………………………………………….. 44الف(  فیلتر خودروهای سبک…………………………………………………………………………………………………………………. 45در این گروه از فیلترسازی دو تکنولوژی مورد استفاده قرار میگیرد :…………………………………………………………. 45تکنولوژی تمام اتوماتیک………………………………………………………………………………………………………………………… 45تکنولوژی سنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45ب ( فیلتر خودروهای سنگین…………………………………………………………………………………………………………………. 45ج ( فیلتر خودروهای صنعتی………………………………………………………………………………………………………………….. 45تکنولوژی بالا………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46تکنولوژی متوسط………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46تکنولوژی پایین……………………………………………………………………………………………………………………………………… 46معیار مهم در تعیین سطح تکنولوژی مورد استفاده در ساخت فیلترهای هوا را میتوان به شرح زیر دسته بندی کرد :    47مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان……………………………………………………………………. 47روش های تولید مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شد :………….. 47تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در تولید……………………………………………………………………………. 48مجوز های قانونی :………………………………………………………………………………………………………………………………… 49مراحل صدور جواز تاسیس :………………………………………………………………………………………………………………….. 49شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس………………………………….. 491-   اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 492-   اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………. 50مدارك مورد نیاز:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50اصلاحیه جواز تاسیس :…………………………………………………………………………………………………………………………. 50تعریف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51صدور پروانه بهره برداری :……………………………………………………………………………………………………………………. 51مراحل صدور توسعه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………. 52برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………………………… 52لحاظ کردن نقطه سربسر تولید………………………………………………………………………………………………………………… 53لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………….. 53الف – ظرفیت اسمی……………………………………………………………………………………………………………………………… 53ب – ظرفیت عملی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 54فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55روش انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 55جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :………………………………………………………………………………. 56فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :……………………………………………………………………………………. 56مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :……………………………………………………….. 57روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان………………………………………………………………………………….. 58فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59امور مالی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………… 59سرمایه گذاری ثابت طرح :…………………………………………………………………………………………………………………….. 60خرید دفتر کار :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60هزینه زمین :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60هزینه محوطه سازی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 61هزینه ساختمان سازی :………………………………………………………………………………………………………………………….. 61هزینه ماشین آلات و تجهیزات :……………………………………………………………………………………………………………… 62هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :………………………………………………………………………………………………………. 63هزینه تجهیزات آزمایشگاهی :………………………………………………………………………………………………………………… 63وسایل اداری و خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 63ماشین آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی………………………………………………………………………………………… 63هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………….. 64هزینه های پیشبینی نشده……………………………………………………………………………………………………………………….. 64هزینه سرمایه گذاری ثابت :……………………………………………………………………………………………………………………. 64مواد اولیه مورد نیاز :……………………………………………………………………………………………………………………………… 65برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و منابع تأمین آن………………………………………………………………………… 65معرفی نوع و میزان مواد اولیه عمده………………………………………………………………………………………………………… 65در جدول زیر مواد اولیه عمده مصرفی در فیلترها آورده شده است…………………………………………………………… 65معرفی منابع تأمین مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………….. 65برآورد قیمت های مواد اولیه مصرفی………………………………………………………………………………………………………. 66بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده………………………………………….. 66رزین ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66فولادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67کاغذ صافی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………. 69انتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموماً براساس معیارهای زیر صورت می گیرد :………………………………. 69بازارهای فروش حصول…………………………………………………………………………………………………………………………. 69الف ( بازار خودروسازان………………………………………………………………………………………………………………………… 70ب ( بازار خدمات پس از فروش خودرو…………………………………………………………………………………………………. 70بازار تأمین مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………… 71احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح……………………………………………………………………………………………………. 72امکانات زیر بنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………… 72حمایت های خاصدولتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 72با جمع بندی مطالعات مکانیابی، محل اجرای مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است………………………. 73بررسی و تعیین میزان آب ، برق ، سوخت ، امکانات مخابراتی و ارتباطی…………………………………………………. 73برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………………………… 73برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن………………………………………………………………………………………………. 74برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………. 74برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن…………………………………………………………………. 74برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………. 74نیازمندی طرح به راه را میتوان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد :………………………………………………………… 75عبور و مرور کامیونهای حامل مواد اولیه و محصول………………………………………………………………………………….. 75عبور و مرور کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………… 75سایر امکانات مانند راهآهن، فرودگاه و بندر……………………………………………………………………………………………. 75وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی………………………………………………………………………………………………. 75حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی…………………………………………………………………….. 75حمایتهای مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………… 77نتایج حاصله از اجرای طرح :…………………………………………………………………………………………………………………. 78عوامل مزیت رقابتی که در صنعت قطعه سازی امکان ایجاد آنها وجود دارد به شرح زیر است:…………………….. 80 خلاصه طرح :در این طرح به بررسی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .مقدمه :مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید فیلتر هوا برای انواع خودرو میباشد. که در قالب متدولوژی علمی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد . نام کامل طرح و محل اجرای آن :تولید  فیلتر هوا محل اجرا : مشخصات متقاضیان :نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن دلایل انتخاب طرح :در کشور ما توسعه صنعت خودرو از سال 1371 شروع شده و سیاست های دولت در گسترش این صنعت و کسب سهم از بازار جهانی می باشد . توسعه صنعت خودرو سبب توسعه صنعت قطعه سازی در کشور شده است بطوریکه هم اکنون حدود 1700 قطعه ساز در کشور 2 درصد از تولید / فعالیت می نمایند . صنعت خودرو حدود چهار درصد و صنعت قطعه سازی ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهند و در این میان قطعات تند مصرف خودرو که محصول مورد مطالعه نیز در آن خانواده قرار دارد ، از بیشترین سهم در قطعه سازی برخوردار می باشند .توسعه صادرات از دیگر سیاست های دولت است که قطعات خودرو نیز در این حرکت قرار دارند . نگاه ویژه مسئولین به صادرات قطعات خودرو ، ایجاد ستاد ویژه توسعه صادرات این قطعات در سازمان توسعه تجارت ایران و بسیاری از موارد دیگر ، نشان از وجود حرکت عظیم در توسعه تولید و صادرات قطعات خودرو می باشد . بنابر این می توان گفت که هر چند قطعات خودرو در ردیف کالاهای اساسی و استراتژیک قرار ندارند ولی این قطعات در ردیف کالاهای مهم و حساس کشور قرار دارند .محصول مورد مطالعه یک قطعه ای از قطعات خودرو محسوب می شود. از اینرو اهمیت استراتژیک آن نیز در ردیف صنایع و بازار خودرو طبقه بندی میگردد.وضعیت و میزان اشتغالزایی :تعداد اشتغالزایی این طرح 31 نفر میباشد . تاریخچه و سابقه مختصر طرح :نام و کد محصولاتمحصول مورد مطالعه طرح حاضر، تولید فیلتر هوا برای انواع خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین میباشد. فیلتر هوا یک قطعه ای در خودرو است که عهده دار تصفیه هوای وارده به موتور خودرو به منظور ترکیب با سوخت و احتراق آن می باشد. فیلترها عموماً دارای صفحه ای کاغذی هستند که آغشته به برخی مواد شیمیایی مومی شکل شده اند. این فیلترها در مسیر گذر هوا از محیط به موتور خودرو قرار داده میشود، به طوری که در هنگام عبور هوا از آن، کلیه گرد و خاكها ، غبار معلق آب، دود و غیره گرفته شده و هوای تمیز وارد موتور می گردد.فیلتر هوا یک قطعه مصرفی در خودرو است و علت آن این است که به مرور گرد و خاك، دوده و دیگر اجرام معلق در هوا روی فیلتر رسوب کرده و سبب کاهش و در نهایت از بین بردن قدرت تصفیه فیلتر می شود و در این زمان است که عمر سرویس دهی فیلتر به پایان رسیده و لذا با یک فیلتر تازه تعویض میگردد. عمر سرویس دهی فیلتر کاملاً بستگی به میزان کارکرد خودرو دارد. لازم به ذکر است که کلیه خودروها بدون استثناء از فیلتر هوا استفاده می نمایند و به عبارت دیگر هیچ خودرویی بدون فیلتر هوا یافت نمی شود.فیلترهای هوا علاوه بر خودرو در سایر موتورهای احتراقی نیز کاربرد دارند. موتورهای مورد استفاده در کشاورزی ، موتورهای مورد استفاده در صنعت، قایقها، سم پاشها، ژنراتور برق، لیفتراك ها، جرثقیل ها و … که از موتور احتراقی )بنزینی – گازوئیلی – گازی( استفاده می نمایند نیز از فیلترهای هوا استفاده می کنند . شرایط واردات محصولبا مراجعه به کتاب مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی، نتیجه گیری شده است که محدودیت خاصی برای واردات قطعات صنعتی وجود ندارد و با توجه به اینکه قطعات مورد مطالعه نیز در فهرست قطعات صنعتی خودرو و غیره طبقه بندی می شود لذا مشمول این عدم محدودیت واقع می گردد و لذا کلیه واردکنندگان می توانند به هر تعداد اقدام به واردسازی این قطعات بنمایند.در صفحه قبل ذکر شد که مطابق مقررات منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی، هیچگونه محدودیت قانونی برای واردسازی قطعات صنعتی وجود ندارد، لیکن لازم است به مورد بسیار مهم زیر توجه شود.الف – بازار قطعات خودرو درکشورمان به سه گروه AM  –   OES – OEM تقسیم میگردد  و شرایط خرید این گروهها به صورت زیر است. بازار OEMدر این بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور تهیه میشود و لذا در صورتی که امکان ساخت داخل برای قطعه ای موجود نباشد. خودروساز خود رأساً اقدام به واردسازی قطعه مورد نیاز مینماید. لذا واردات توسط غیر و فروش آن به خودروساز اتفاق نمیافتد )خودروسازقطعات وارداتی را خرید نمیکند( بازار OESشرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده برای بازار OEM است. بازار AMدر این بازار شرایط رقابتی برقرار است. لذا در صورتی که قطعات وارداتی قابلیت رقابت به لحاظ کیفی و قیمت به موارد مشابه داخلی را داشته باشند، امکان واردات وجود خواهد داشت.با توجه به مطالب ذکر شده ، می توان عنوان کرد که عملا” امکان واردات و فروش قطعات در بازار OES و OEM تنها برای شرکت های خودرو ساز قابل انجام بوده ولی در بازار AM واحدهای مختلف امکان واردسازی و فروش قطعات منفصله خودرو را دارا هستند .ب – فیلتر هوا در گروه قطعات تند مصرف خودرو ( fast move ) طبقه بندی میگردند، لذا مصرف آن در بازار خدمات پس از فروش بسیار بیشتر از بازار خودروسازان است بطوریکه  بخش عمده این قطعات در بازار AM , OE مصرف می شود و از اینرو میزان واردات در صورت  وجود مزیت رقابتی قابل انجام خواهد بود . بازار OEM : این بازار را خودروسازان کشور تشکیل می دهند که شرکتهای تأمین کننده آنها اقدام به تأمین قطعات مورد نیاز خود از قطعه سازان مینمایند.  شرکت های ساپکو  )تأمین کننده شرکت ایران خودرو(   شرکت سازه گستر سایپا )تأمین کننده شرکت سایپا(  شرکت اپکو )تأمین شرکت ایران خودرو دیزل(  از شرکت اصلی فعال در این بازار به شمار می آیند. بازار OES :این بازار خدمات پس از فروش خودروها میباشد که وابسته به شرکت های خودروساز است. سازمان خدمات پس از فروش ایران خودرو )ایساکو( ، شرکت سایپا یدك، شرکت گسترش خدمات پارس خودرو، مزدا یدك از شرکت های این گروه محسوب میشوند. بازار AM :این بازار قطعات خودرو شامل کلیه لوازم یدکی فروش های مختلف در سطح کشور میباشد که به صورت آزاد ) بدون ارتباط خاصبا خودرو سازان ( اقدام به فروش قطعات خودرو می نمایند. میزان مصرف در هر کدام از بازارهای خودرو متفاوت است که مطالعات بیشتر در این خصوص در بخش دوم گزارش ارائه خواهد شد . بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصولفیلتر هوا یک قطعه ای از مجموعه قطعات خودرو است که حضور آن در روی کلیه خودروها امری اجتناب ناپذیر میباشد. این قطعه هیچگونه جایگزین ندارد و از طرف دیگر امکان حذف آن از روی خودرو نیز وجود ندارد.

 • نقش مدیریت

  نقش مدیریت نقش مدیریت , نقش مدیریت رفتن به سایت اصلی نقش مدیریت با توجه به اختیارات رهبری كه دارد…

 • پروپوزال حقوق (اصل آزادی قرارداد و قاعده‌ی العقود تابعه للقصود)

  پروپوزال حقوق (اصل آزادی قرارداد و قاعده‌ی العقود تابعه للقصود) پروپوزال حقوق (اصل آزادی قرارداد و قاعده‌ی العقود تابعه للقصود)…

 • بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده

  بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده , مفاهیم بهداشت روانی…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل تعارض در حسابداری

  پاورپوینت تجزیه و تحلیل تعارض در حسابداری پاورپوینت تجزیه و تحلیل تعارض در حسابداری , دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل…

 • دانلود پاورپوینت طراحی خانه ای برای سه نسل متفاوت(نمونه مشابه مسکونی)

  دانلود پاورپوینت طراحی خانه ای برای سه نسل متفاوت(نمونه مشابه مسکونی) دانلود پاورپوینت طراحی خانه ای برای سه نسل متفاوت(نمونه…

 • معماری ابیانه

  معماری ابیانه معماری ابیانه , معرفی ابیانه , معماری ابیانه , ابیانه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت معرفی ابیانه و…

 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت صنایع چینی ایران در سال 83

  آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت صنایع چینی ایران در سال 83 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت صنایع چینی…

 • پروژه کارآفرینی تاسیس کارگاه چاپ صنعتی

  پروژه کارآفرینی تاسیس کارگاه چاپ صنعتی پروژه کارآفرینی تاسیس کارگاه چاپ صنعتی , پروژه کارآفرینی تاسیس کارگاه چاپ صنعتی ,…

 • بررسی مسله اوقات فراغت دانش آموزان وتغییر ارزش های اجتماعی

  بررسی مسله اوقات فراغت دانش آموزان وتغییر ارزش های اجتماعی بررسی مسله اوقات فراغت دانش آموزان وتغییر ارزش های اجتماعی…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چابهار

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چابهار شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چابهار , نقشه محدوده سیاسی شهرستان چابهار , لایه…

 • مقاله محاسبات توری (Grid computing)

  مقاله محاسبات توری (Grid computing) مقاله محاسبات توری (Grid computing) , مقاله محاسبات توری , فناوری اطلاعات , دانلود پروژه…

 • کتاب تئوری مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات

  کتاب تئوری مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات کتاب تئوری مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات , دانلود…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بروجرد

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بروجرد شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بروجرد , نقشه محدوده سیاسی شهرستان بروجرد , لایه…

 • مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار

  مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار مقایسه…

 • تحقیق در مورد روش های جهت یابی و قبله یابی

  تحقیق در مورد روش های جهت یابی و قبله یابی تحقیق در مورد روش های جهت یابی و قبله یابی…