پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو , پروژه کارافرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو , طرح توجیهی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو , کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو , دانلود پروژه کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو , دانلود کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو , طرح توجیه فنی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو , توجیه اقتصادی کارگاه تولید اجزای سیستم ف

رفتن به سایت اصلی

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو در 68 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان                                                                            شماره صفحهخلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7نام کامل طرح و محل اجرای آن :……………………………………………………………………………………………………………… 7محل اجرا :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8مشخصات متقاضیان :………………………………………………………………………………………………………………………………. 8دلایل انتخاب طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………… 8وضعیت و میزان اشتغالزایی :……………………………………………………………………………………………………………………. 9تاریخچه و سابقه مختصر طرح :………………………………………………………………………………………………………………… 9نام و کد محصولات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9کد ISIC…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11شماره تعرفه گمرکی………………………………………………………………………………………………………………………………. 11شرایط واردات محصول…………………………………………………………………………………………………………………………. 12توضیح:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12بازار OEM…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13بازار  OES…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13بازار AM……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول……………………………………………………………………………………….. 14مروری بر قیمتهای جهانی قطعات………………………………………………………………………………………………………….. 16معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات……………………………………………………………………………………………….. 17بازار OEM :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18بازار OES :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18بازار AM :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول…………………………………………………… 19کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول……………………………………………………………………………….. 19در جدول زیر فهرست چند کشور عمده تولید کننده خودرو و میزان تولید آنها )به عنوان صنایع مصرف کننده قطعات مورد مطالعه ( آورده شده است…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20معرفی شرایط صادرات………………………………………………………………………………………………………………………….. 20وضعیت عرضه و تقاضا………………………………………………………………………………………………………………………….. 21بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون…………………………………………………………. 21بررسی ظرفیت های بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………. 21همچنین علاوه بر واحدهای فوق ، واحدهایی نیز درحال تولید میل موج گیر فرمان می باشند که فهرست آنها در جدول زیر آمده است .  22بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات فرمان در کشور………………………………………………………………….. 23بررسی روند تولید واقعی قطعات فرمان در کشور…………………………………………………………………………………….. 23بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال……………………………………………………………………………………… 25فرایند تولید قطعات فرمان به صورت زیر است :……………………………………………………………………………………… 25نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی(  در واحدهای تولیدی فعال…………………………………. 26پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور………………………………………………………………………………………………………… 27الف)  پیشبینی تولید داخل واحدهای فعال………………………………………………………………………………………………. 27ب ( پیشبینی تولید داخل واحدهای در حال ایجاد……………………………………………………………………………………. 27بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 1385………………………………………………….. 28جمع بندی عرضه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون……………………………………………………………………………………….. 29الف ( برآورد مصرف در خودرو سازان……………………………………………………………………………………………………. 30ب-  برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو…………………………………………………………….. 32جمع بندی میزان مصرف داخل قطعات فرمان خودرو……………………………………………………………………………… 33بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 85……………………………………………………………………… 34بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم……………………………………………………… 35برآورد میزان تقاضای داخل در آینده………………………………………………………………………………………………………. 35برآورد قابلیت صادرات در آینده…………………………………………………………………………………………………………….. 35برآورد تقاضای کل…………………………………………………………………………………………………………………………………. 36بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها……………………………… 37نگاهی به روش تولید قطعات فرمان فرایند تولید قطعات فرمان به صورت زیر است:………………………………….. 37شرحی بر فعالیتهای مختلف فرایند تولید…………………………………………………………………………………………………. 37ماشینکاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37عملیات حرارتی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 37عملیات تکمیلی ماشینکاری……………………………………………………………………………………………………………………. 38رنگ و عملیات فینیشینگ………………………………………………………………………………………………………………………. 38فورج سرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان……………………………………………………………………. 39تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در تولید محصول………………………………………………………………. 39با توجه بر شرح تکنولوژی، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زیر جمعبندی شده است:……………………………… 39مجوز های قانونی :………………………………………………………………………………………………………………………………… 40مراحل صدور جواز تاسیس :………………………………………………………………………………………………………………….. 40شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس………………………………….. 401-   اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 402-   اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………. 41مدارك مورد نیاز:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41اصلاحیه جواز تاسیس :…………………………………………………………………………………………………………………………. 42تعریف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42صدور پروانه بهره برداری :……………………………………………………………………………………………………………………. 42مراحل صدور توسعه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………. 43برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………………………… 44لحاظ کردن نقطه سربسر تولید………………………………………………………………………………………………………………… 44لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………….. 44برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن…………………………………………………………………………. 45معرفی نوع ماده اولیه عمده…………………………………………………………………………………………………………………….. 45معرفی منابع تأمین مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………….. 45برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………….. 46برآورد قیمتهای مواد اولیه مصرفی………………………………………………………………………………………………………….. 46بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده………………………………………….. 47پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………. 48انتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموما بًراساس معیارهای زیر صورت میگیرد :………………………………… 48بازار خدمات پس از فروش خودرو………………………………………………………………………………………………………… 48بازارهای فروش محصول……………………………………………………………………………………………………………………….. 49الف(  بازار خودروسازان………………………………………………………………………………………………………………………… 49بازار تأمین مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………… 51احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح……………………………………………………………………………………………………. 51امکانات زیر بنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………… 51حمایت های خاص دولتی………………………………………………………………………………………………………………………. 52با جمع بندی مطالعات مکانیابی، محل اجرای مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است………………………. 52وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی………………………………………………………………………………………………. 53حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی…………………………………………………………………….. 53حمایت های مالی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54روش انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 54جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :………………………………………………………………………………. 55فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :……………………………………………………………………………………. 55مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :……………………………………………………….. 56روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان………………………………………………………………………………….. 56بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح……………………………………………………………………………….. 57برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………………………… 57برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن………………………………………………………………………………………………. 57برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………. 57برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن…………………………………………………………………. 58برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………. 58نیازمندی طرح به راه را میتوان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد:………………………………………………………….. 59عبور و مرور کامیو نهای حامل مواد اولیه و محصول…………………………………………………………………………………. 59عبور و مرور کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………… 59فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60امور مالی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………… 60سرمایه گذاری ثابت طرح :…………………………………………………………………………………………………………………….. 61خرید دفتر کار :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61هزینه زمین :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61هزینه محوطه سازی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 62هزینه ساختمان سازی :………………………………………………………………………………………………………………………….. 62هزینه ماشین آلات و تجهیزات :……………………………………………………………………………………………………………… 63هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :………………………………………………………………………………………………………. 63هزینه تجهیزات آزمایشگاهی :………………………………………………………………………………………………………………… 64وسایل اداری و خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 64ماشین آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی………………………………………………………………………………………… 64هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………….. 65هزینه های پیشبینی نشده……………………………………………………………………………………………………………………….. 65هزینه سرمایه گذاری ثابت :……………………………………………………………………………………………………………………. 65فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………… 66نتایج حاصله از اجرای طرح :…………………………………………………………………………………………………………………. 67 خلاصه طرح :در این طرح به بررسی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . مقدمه :مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار میگیرد.گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید قطعات و اجزاء فرمان خودرو می باشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد . نام کامل طرح و محل اجرای آن :تولید  اجزای سیستم فرمان خودرو محل اجرا : مشخصات متقاضیان :نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن دلایل انتخاب طرح :قطعه سازی یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار می آید. این قطعات خود به عنوان کالای واسطهای در تولید انواع خودرو یا بازار خدمات پس از فروش آن مورد استفاده دارند. از اینرو توسعه صنعت قطعه سازی به مفهوم توسعه صنعت خودروسازی کشور است و لذا مجموعه قطعه سازی را میتوان به عنوان یکی از محورهای توسعه کشورها تلقی کرد. در حال حاضر صد ها واحد صنعتی مشابه طرح حاضر در کشورمان مشغول قطعه سازی برای خودرو میباشند. خودرو های صنعتی و کشاورزی از دیگر موارد کاربرد قطعات طرح است و اهمیت این صنعت نیز برای همگان روشن و شفاف می باشد. بنابراین در مجموع ملاحظه می گردد که قطعات تولیدی طرح به عنوان زیرساختهای صنعت کشور به شمار میآیند و از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشند. وضعیت و میزان اشتغالزایی :تعداد اشتغالزایی این طرح 26 نفر میباشد . تاریخچه و سابقه مختصر طرح :نام و کد محصولاتمحصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات و اجزاء فرمان خودرو میباشد. فرمان مجموعه ای از یک خودرو است که نقشتغییر جهت چرخ ها را بر عهده دارد که این امر خود سبب تغییر مسیر حرکت خودرو می گردد . فرمان ها در خودرو دارای انواع مختلف می باشند که ذیلا به آنها اشاره شده است :    ·        فرمان با جعبه فرمان ساچمه ای    ·        فرمان با جعبه فرمان حلزونی تاج خروسی    ·        فرمان با جعبه فرمان حلزونی غلطکی    ·        فرمان با جعبه فرمان انگشتی )بادامکی (    ·        فرمان با جعبه فرمان کشوییمجموعه فرمان از قطعات متعددی تشکیل یافته است که این قطعات ذیلا فهرست شده است .فلکه فرمان ، جعبه فرمان ، هزار خار فرمان ، اهرم هزار خار ، سگ دست ، بلبرینگ، کاسه نمد ، تاج خروسی ، پیچ تنظیم خلاصی ، میل فرمان ، شغال دست ، سیبکها نمدی فرمان میل تعادل که حرکت از فلکه فرمان به جعبه فرمان منتقل و در آنجا حرکت دورانی به کمک هزار خار فرمان به حرکت رفت وبرگشتی تبدیل می شود . هزار خار فرمان به کمک اهرم هزار خار به میله های رابط فرمان متصل است و حرکت را به اهرمی که به سگ دست متصل است منتقل می نماید . حرکت اهرم سگدست باعث حرکت چرخها حول محور سگدست می شود. قطعات فوق الذکر به لحاظ روش تولید ، ماهیت فنی قطعه ، تکنولوژی ساخت و غیره با همدیگر متفاوت است بطوریکه می توان دسته بندی های متعددی را برای آنها انجام داد . لذا با توجه بر دسته بندی فوق ، در طرح حاضر قطعات زیر برای تولید در نظر گرفته شده است .    ·        اهرم هزار خار    ·        هزار خار فرمان    ·        فلکه فرمان    ·        تاج خروسی    ·        میل فرمان    ·        میل تعادلبررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصولماهیت طرح حاضر، قطعه سازی است و در صنعت قطعه سازی نیز تولید براساس مستندات فنی، نقشه، روش تولید و دستورالعملهای آن صورت میگیرد و لذا خارج از فرایند فوق، نمی توان قطعهای را تولید و عرضه کرد. از طرف دیگر هر قطعه در جایگاه خود دارای کاربرد است. به طوری که در عوض یک قطعه، هیچ نوع قطعه دیگری را نمی توان استفاده کرد. از اینرو در مجموع میتوان گفت که برای محصولات تولیدی طرح، هیچگونه کالای جایگزین وجود ندارد.البته واردات همین قطعات یا قطعات تولید شده توسط دیگر واحدهای صنعتی وجود دارند که از موارد فوق نیز به عنوان محصولات رقیب می توان یاد کرد نه محصولات جایگزین. کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصولمورد مصرف قطعات تولیدی طرح در صنعت خودرو می باشد . لذا کشورهای تراز اول در تولید خودرو را میتوانیم به عنوان بزرگترین تولیدکننده و همچنین بزرگترین مصرف کننده قطعات مورد مطالعه معرفی نماییم. نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی(  در واحدهای تولیدی فعالقطعات مورد مطالعه، محصولات واسطه ای هستند که در صنایع خودروسازی کاربرد دارند. بنابراین برنامه ریزی تولید واحدهای صنعتی قطعه ساز به طور کامل تابع سیاست های خودروسازان و بازار خدمات پس از فروش آنان می باشد . در جدول شماره 7 ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور آورده شده است . همچنین در جدول شماره 8 تولید واقعی کشور بر آورد گردید . از اینرو با تقسیم تولید واقعی بر ظرفیت اسمی ، می توان گفت که واحدهای فعال در تولید این قطعات بطور متوسط با راندمان 33 درصد فعالیت داشته اند . پیشبینی عرضه در بازار آینده کشورعرضه قطعات فرمان خودرو ، در آینده از طریق تولید واحدهای فعال و طرحهای در حال ایجاد و همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گرفته است. الف)  پیشبینی تولید داخل واحدهای فعالدر جدول شماره 5 ظرفیت نصب شده کشور برای تولید قطعات فرمان در سالهای گذشته آورده شد. همچنین در جدول شماره 8 تولید واقعی این قطعات برآورد گردید و لذا با مقایسه ظرفیت نصب شده و تولید واقعی در سالهای گذشته ، مشاهده می گردد که واحدهای فوق تنها با 33 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت بوده اند . از اینرو می توان گفت که در سالهای آینده در صورت وجود تغاضا ، واحدهای فعال کشورمان قابلیت افزایش تولید را خواهند داشت و در نهایت در صورتیکه راندمان تولیدی این واحدها پس از افزایش ظرفیت 75 درصد فرضگردد در اینصورت واحدهای فوق پتانسیل تولید سالانه 2032126 دست در سال را خواهند داشت . الف ( برآورد مصرف در خودرو سازانمجموعه خودروهای تولید داخل کشورمان را میتوان از نگاه مصرف قطعات تولید داخل در ساخت آنها، به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد :گروه اول:  این گروه از خودروها بخش عمده قطعات مصرفی در تولید خودرو را از سازندگان داخلی تأمین می نمایند و درصد کمی قطعات وارداتی در ساخت این گروه از خودروها کاربرد دارد. بخش عمده خودروهای تولیدی گروه ایران خودرو و سایپا در این گروه قرار دارند .گروه دوم:  در این گروه از خودروها ، آن دسته از خودروها قرار دارند که تولید آنها در کشور با تعداد پایین صورت می گیرد و لذا داخلی کردن تولید قطعات آنها از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نمی باشد. از طرف دیگر برخی خودروها علاوه بر تیراژ پایین تولید در گروه خودروهای لوکس نیز طبقه بندی میشوند و لذا تولید داخل قطعات آنها صرف اقتصادی ندارد. باتوجه به مطالب ذکر شده می توان گفت که برای برآورد نیاز صنایع خودروسازی کشورمان به قطعات ساخت داخل، تنها میتوان به حجم تولید دو شرکت اصلی ایران خودرو و سایپا به عنوان بازار مصرف کننده قطعات خودرو استناد کرد. در جدول زیرآمار تولید انواع خودرو در کشورمان آورده شده است.

 • پاورپوینت بررسی اصول بودجه

  پاورپوینت بررسی اصول بودجه پاورپوینت بررسی اصول بودجه , دانلود پاورپوینت بررسی اصول بودجه , تحقیق بررسی اصول بودجه ,…

 • پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند

  پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند , پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند , حساسیت خانواده به…

 • برنامه نویسی دستگاه تراش با کنترلر FANUC

  برنامه نویسی دستگاه تراش با کنترلر FANUC برنامه نویسی دستگاه تراش با کنترلر FANUC , برنامه نویسی , دستگاه تراش…

 • جزوه فوق فشرده ریاضی ویژه کنکور ارشد و دکتری کلیه رشته ها

  جزوه فوق فشرده ریاضی ویژه کنکور ارشد و دکتری کلیه رشته ها جزوه فوق فشرده ریاضی ویژه کنکور ارشد و…

 • دانلود پاورپوینت مرحله تصمیم‌گیری در مدیریت استراتژیک

  دانلود پاورپوینت مرحله تصمیم‌گیری در مدیریت استراتژیک دانلود پاورپوینت مرحله تصمیم‌گیری در مدیریت استراتژیک , دانلود پاورپوینت مرحله مرحله تصمیم‌گیری…

 • ترجمه مقاله مدلسازی و شبیه سازی یک سیستم تولید میکروتوربینی

  ترجمه مقاله مدلسازی و شبیه سازی یک سیستم تولید میکروتوربینی ترجمه مقاله مدلسازی و شبیه سازی یک سیستم تولید میکروتوربینی…

 • ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری

  ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری , فرهنگ سازمانی , سرمایه فکری…

 • بررسی سكولاریسم و کشف حجاب در ایران

  بررسی سكولاریسم و کشف حجاب در ایران بررسی سكولاریسم و کشف حجاب در ایران , بررسی سكولاریسم و کشف حجاب…

 • پاورپوینت آموزشی بازاریابی شركت های تعاونی مصرف ، گروه مدیریت

  پاورپوینت آموزشی بازاریابی شركت های تعاونی مصرف ، گروه مدیریت پاورپوینت آموزشی بازاریابی شركت های تعاونی مصرف ، گروه مدیریت…

 • بررسی عوامل موثر بر بهبود ارتباط و تعامل دوسویه با مشتریان سازمانهای دولتی با توجه به فصل اول برنامه تحول اداری دولت

  بررسی عوامل موثر بر بهبود ارتباط و تعامل دوسویه با مشتریان سازمانهای دولتی با توجه به فصل اول برنامه تحول…

 • پاورپوینت فیلتر مغناطیسی گاز

  پاورپوینت فیلتر مغناطیسی گاز پاورپوینت فیلتر مغناطیسی گاز , اتصالات پلیکا , سیستم آبیاری نوین , , خطوط انتقال گاز…

 • دانلود مقاله در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت

  دانلود مقاله در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت دانلود مقاله در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار…

 • مبانی نظری مفهوم شرط، اقسام شرط، شرط به اعتبار ارتباط با عقد

  مبانی نظری مفهوم شرط، اقسام شرط، شرط به اعتبار ارتباط با عقد مبانی نظری مفهوم شرط، اقسام شرط، شرط به…

 • گزارش كارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان

  گزارش كارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان گزارش كارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان , گزارش کاراموزی بررسی…

 • آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد

  آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد…